Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Digitálna kultúra a náboženský život

Žijeme vo svete, kde sme neustále bombardovaní množstvom informácií. Niekedy je pre nás veľmi náročné spracovať prijímané informácie, nielen pre ich množstvo, ale aj kvôli ich rýchlemu tempu. Technologické vymoženosti, ktorými sme svedkami v každodennom živote, napredujú závratnou rýchlosťou. Veda, médiá a technológie obrátili naruby spôsob, akým ľudia žili v minulosti. V súčasnosti inak zmýšľame, inak komunikujeme, inak prijímame a spracúvame informácie. Väčšina z nás je svedkom toho, ako veda a technológie zmenili životný štýl posledných desaťročí. Rýchlosť, ktorou sa všetky tieto zmeny odohrávajú, je taká, že niektorí z nás s ňou nestačia držať krok. Spôsob, akým medzi sebou komunikujeme a zdieľame informácie, je iný ako pred desiatimi rokmi. Aj to, ako získavame informácie a ako sa dostávame k zdrojom vedomostí, je úplne odlišné ako v minulosti. V tejto novej kultúre digitálnej revolúcie sú akoby nanovo vymedzené aj vzťahy. Obraz vytváraný médiami zásadne ovplyvňuje to, ako sú verejnosťou vnímané náboženstvo, viera či sekularizmus. Technicky sme medzi sebou v tomto digitálnom svete a digitálnej kultúre veľmi dobre prepojení. No napriek tomu stále nie sme schopní dosiahnuť k ľuďom, ktorí trpia, alebo sú v stave naozajstnej núdze.

Keďže kultúra našich časov je digitálna aj v náboženskej sfére, musíme túto realitu prijať, spoznať výhody a pozitíva, ktoré so sebou nesie, a zároveň zvládať riziká aj výzvy, ktoré pred nás kladie. Keď zhodnotíme seba samých v kontexte tejto digitálnej kultúry, budeme môcť rozlíšiť tri druhy osôb. Prvou z nich je skupina, ktorá sa narodila pred týmto obdobím závratných zmien a ktorá zároveň bojuje o to, aby držala krok so zmenami, najmä v digitálnom svete. Druhou skupinou môžu byť tí, ktorí sa viac-menej narodili v čase tzv. prechodného obdobia a ktorí kráčajú s týmito zmenami. Sú schopní prispôsobiť sa im a učiť sa nové veci v technológiách i médiách. Sú to „digitálni migranti“.  Treťou skupinou sú tí, ktorí sa narodili priamo do tohto obdobia digitálnej kultúry a sú zruční v technológiách aj médiách. Môžeme ich nazvať „digitálnymi domorodcami“. Túto skupinu by sme vedeli nájsť aj v našej kongregácii.

Niet pochýb, že veľké zmeny, ktorými sme dnes svedkami, pretvárajú aj náš duchovný život. Niekedy sme zmenení bez toho, že by sme si tejto zmeny boli vedomí. Spôsob, akým žijeme náš duchovný život, akým vyjadrujeme našu vieru, akým sa zapájame do rôznych služieb, alebo akým sa navzájom medzi sebou zdieľame, sa v posledných desaťročiach celkom zmenil. Rozdiel medzi generáciami sa prehlbuje. Aj rozdiel medzi typom ľudí, ktorí sú technologicky zruční a tými, ktorí nie sú, sa zväčšuje. I v našej slovnej komunikácii býva slovník a význam slov mladých ľudí dnešnej doby často odlišný od slovníka tých, ktorí nie sú zladení s digitálnou kultúrou. Tieto typy rozdielov sú niekedy viditeľné v náboženskom živote medzi formátormi a študentmi. Veľmi často sú mladí ľudia šikovnejší ako ich rodičia alebo ako ich mentori práve pre ich schopnosť rýchleho prispôsobenia sa novým technológiám. Nadišiel pre nás čas vážne sa zamyslieť nad realitou digitálnej kultúry a toho, ako môžeme byť v našom živote i v našom povolaní efektívnejší.

Podľa názoru Pápeža Františka „sa môže aj digitálny svet stať priestorom bohatým na ľudskosť; nielen sieťou poprepájanou drôtmi, ale ľuďmi. Len tí, ktorí sú schopní vyjsť úplne zo seba aj vo svojej komunikácii sa môžu pre druhých stať skutočným orientačným bodom. Osobná angažovanosť je základom vierohodnosti človeka, ktorý sa rozhodol komunikovať. Skutočný kresťan, ktorý svedčí,  môže aj vďaka internetu dosiahnuť až na okraje samotnej ľudskej existencie“ (Pápež František, WCD, 24. januára 2014). Pápež František teda dúfa, že pomocou technológií a komunikácie môžeme zájsť až na úplné okraje spoločnosti. Je iste aj úlohou Cirkvi spoločne sa zamyslieť nad tým, ako používame médiá na to, aby sme „dosiahli“ až k tým najbiednejším a najviac opusteným. My redemptoristi máme špeciálne povolanie vyjsť a dostať sa do najodľahlejších periférií sveta. Viac než kedykoľvek predtým však o tom potrebujeme rozmýšľať iným spôsobom v kontexte technologického vývoja a nových komunikačných prostriedkov.

 

Zdroj: cssr.news

Preklad: Stanislava Buchtová

 

Príbuzné články:

Svedkovia Vykupiteľa v „digitálnom veku“: List generálneho predstaveného

Vyjsť zo sakristie

Slovenskí redemptoristi majú svoj podcast, sú na Twitteri a Instagrame

Majster náboženských médií: Spomienka na o. Matthewa Meehana, C.Ss.R., 1913-1998

Redemptorista misionár ocenený Biskupskou konferenciou v Peru za mediálnu prácu

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved