Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Majster náboženských médií: Spomienka na o. Matthewa Meehana, C.Ss.R., 1913-1998

O. Matthew sa narodil 27. apríla 1913 v Toronte, ako prvorodený z ôsmich detí. Vyrastal v náboženskom duchu a írsko-kanadskej kultúre. Náboženská atmosféra a silná viera jeho rodičov ho ovplyvnila na jeho ceste ku kňazstvu. Ako miništrant pravidelne slúžil v kláštornej kaplnke sestier sv. Jozefa a vzrastal v cnosti a povzbudení ku kňazstvu. Sr. Odelia, zo školy Sv. Kláry vybavila, že Matthew preskočil ôsmy stupeň základnej školy a nastúpil do St. Mary’s College v Brockville. Bol mladší a menší ako jeho spolužiaci. V záverečných stredoškolských rokoch sa zúčastňoval na divadelných produkciách a diskusiách, písal krátke príbehy a články pre College Review a vyhrával súťaže, vrátane seniorskej súťaže v roku 1930 s nadšeným prejavom o potrebe kanadskej vlajky.

Po ukončení štúdia v roku 1931 Matthew vstúpil do noviciátu k Redemptoristom v New Brunswick a  v roku 1932 zložil prvé sľuby. Po štúdiu teológie a filozofie v seminári sv. Alfonza vo Woodstocku v Ontáriu bol 20. júna 1937 vysvätený za kňaza. O rok neskôr bol umiestnený do farnosti v západnej Kanade. Krátko na to bol vybraný, aby absolvoval vysokoškolské štúdium a jazykovú prípravu, pretože plynulosť nemeckého, talianskeho a slovanského jazyka bola nevyhnutná pre poskytovanie pastoračnej činnosti v západných kanadských farnostiach.

V roku 1940 sa stal profesorom filozofie, angličtiny a prednesu v seminári sv. Matúša vo Woodstocku. Počas výučby v seminári okrem iného absolvoval kurz žurnalistiky, umeleckých predmetov, písania a vedenia rádia.

Jeho kariéra vo vysielaní začala 9. novembra 1947. Od jeho prvých rozhlasových scenárov až po posledné televízne scenáre o 45 rokov neskôr,  skúmal rôzne aspekty rodinného života so zameraním na manželstvo, deti, tínedžerov a domáci život. Jeho hlavné posolstvo rodinného života O.  Meehan vysvetlil v novinovom článku: „Váš domov je skutočným srdcom národa“.

2. decembra 1956 sa na stanici CHCH-TV vysielala prvá televízna show O. Matthewa. Začínala ako televízna verzia vysielania rozhlasu a pozostávala z piatich minút spravodajstva, piatich minút o morálnych problémoch a piatich minút zamyslenia na týždeň. Program mal v oblasti Toronto-Hamilton-Niagara-Buffalo 50 000 divákov. V roku 1960 sa show rozšírila na 30 minút. Okrem programov pripravoval scenáre a objavil sa v programe Sacred Heart Program, ktorý vytvoril jezuitský rozhlas a televízna organizácia v St. Louis, Missouri, bola najväčšia katolícka syndikácia  tej doby. Dvadsať televíznych programov v každej sérii sa objavilo na viac ako 800 staniciach v USA. Pre rozhlasové vysielanie Matthew nahral 40 osemminútových segmentov o témach ako „Kresťanská komunita, Nádej, Hriech a Pokora“.

V roku 1964 sa show rozšírila na nedeľnú jednohodinovú večernú televíznu show so vstupmi volajúcich. Show bola považovaná za „prvú“ v kanadskej katolíckej komunikácii. Do týchto show si O. Meehan vždy pozval nejakú miestnu osobnosť alebo odborníka, aby diskutovali na rôzne témy. Občas mu do show zavolal jeho brat Joe, aby ho vyskúšal. Spoznávajúc bratov hlas, odpovedal na otázky bez odhalenia totožnosti  volajúceho.

Týždňové programy skončili v roku 1992, keď O. Meehan opustil vysielanie vo veku 79 rokov.

Mimo štúdia a televíznych svetiel bol vyhľadávaným kazateľom na misiách vo farnostiach.  Bol manželským poradcom, v rokoch 1986-1990 sa venoval  podpornej skupine pre katolíckych homosexuálov a písal pre miestny časopis. Pôsobil ako náboženský poradca pre týždenník the Catholic Register a viac ako desať rokov prispieval článkami, až do roku 1992. V jednom stĺpci písal komentáre k nedeľnému liturgickému čítaniu a v druhom  odpovedal na otázky o liturgii, obradoch a histórii.

Pre redemptoristov slúžil ako konzultant  pre Generalát v Ríme a ďalšie redemptoristické komunikačné centrá pri špeciálnych podujatiach.

O. Meehan zomrel 26. júla 1998 vo veku 85 rokov. V roku 2011 boli jeho mediálne záznamy dokumentujúce jeho vysielanie a novinársku kariéru, vrátane scenárov, videozáznamov a korešpondencie, darované archívu v Ontáriu, ktorý ho považuje za priekopníka náboženského vysielania v Ontáriu.

Zdroj: cssr.news, krátené

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Súvisiace články:

Brat redemptorista dokumentuje krvavú vojnu proti drogám

Rehoľný brat z Filipín získal cenu za knihu

Dokumentárny film o imigrácii z dielne pátra Charlesa Vijaya C.Ss.R

Vietnamský redemptorista v zozname „100 informačných hrdinov“

P. Walter Malca Rodas ocenený peruánskymi biskupmi za jeho prácu v evanjelizácii na internete

Apoštolát pera sv. Klementa Hofbauera

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved