Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Argentínski redemptoristi konali v júni 2014 v Mozambiku ľudové misie

Cuamba je rušné, prašné, malebné mesto v severnej provincii Niassy v Mozambiku. Tu sa konali prvé redemptoristické farské misie v tejto krajine. Naši argentínski spolubratia, ktorí 10 rokov pôsobili v južnej časti krajiny, boli pozvaní viesť redemptoristické misie. Najprv sme sa zdráhali prijať toto pozvanie, keďže v provincii Tete sme neboli ešte ani rok.

Ešte stále sa usilujeme spoznať jazyk, kultúru a tiež čo presne znamená byť misionárom v Mozambiku v dnešnej dobe. Náš tretí spolubrat, brat Hello, krátko pred začiatkom misií pricestoval z Brazílie. Museli sme prekonať veľké vzdialenosti. Po mozambických cestách sme cestovali 1500 kilometrov, aby sme sa dostali na miesto konania misií. Alternatívou bolo cestovať len 500 kilometrov cez africkú krajinu Malawi, avšak nekonečná byrokracia a policajné zátarasy by nás na ceste nesmierne zdržiavali. Navyše sme mali obavy o našu štrnásťročnú Toyotu. Kládli sme si otázku, či nás na misie dopraví živých a zdravých.

Napriek týmto pochybnostiam sme sa rozhodli ísť. Argentínčanom sa pred samotnými misiami podarilo v jednej farnosti urobiť tri predmisijné návštevy. Írsky redemptorista, John Birmingham a jeden domáci redemptorista zasa pomáhali v predmisijnej príprave v druhej farnosti. Pripravovali tam na misie vedúcich kresťanskej komunity. Mesto Cuamba má 80 tisíc obyvateľov, približne 25% je katolíckeho vierovyznania. Je rozdelené do siedmich častí. Utvorili sme teda sedem tímov redemptoristov, sestier a laických misionárov. V každej komunite sme strávili 10 dní. Pre miestnych boli tieto misie čímsi úplne novým. Nikdy predtým nič také nezažili. Skoro ráno sme mali procesie, modlitbu posvätného ruženca, spievali sme nádherné piesne, prevažne v jazyku macua a slávili sme eucharistiu. Potom, po raňajkách, sme navštevovali ľudí doma, uprednostnili sme starých a chorých. Miestna komunita sa postarala o obed a každé popoludnie sme mali stretnutia s rozličnými skupinami: s deťmi, mladými, manželskými pármi, ženami, mužmi a vedúcimi spoločenstva. Na konci každého dňa sa konali večerné misie, kde sme ohlasovali a slávili radostnú zvesť o Božej láske a milosrdenstve voči každému človeku, predovšetkým voči strateným. Napriek našim pôvodným veľkým obavám, sa misie stali radostným a vďačným zážitkom. Ľudia nás nádherne prijali a veľmi nás podporovali. Boli chudobní, ale vždy preukázali radosť a vďačnosť, keď sme prichádzali do ich jednoduchých a malých domácností. Pohotovo pre nás prinášali stoličky a bambusové koberčeky, aby sme si mali kde sadnúť. Boli šťastní, že sa s nami môžu podeliť o svoj život a počúvať o tom našom.

Posledné nedeľné ráno prišli všetky komunity v sprievode do centra farnosti na záverečnú sv. omšu. P. Santiago kázal a Ír, P. John, poďakoval ľuďom v mene všetkých redemptoristov, v ich vlastnom jazyku macua. Veľmi ich to potešilo. V záverečnom zhodnotení s vedúcimi komunít poobede panoval všeobecný názor, že to stálo za to. Pre Cuambu to bol týždeň obnovy, modlitby, radosti a pohľadu na život, rodinu, prácu a spoločnosť vo svetle evanjelia. Pre nás redemptoristov to bola skúsenosť, pri ktorej sme sa naučili nové veci. Museli sme stále prispôsobovať svoje misijné modely, ktoré sme mali pripravené. Museli sme sa otvoriť na nové cesty a niekedy pracovať v obmedzených časových intervaloch. Jazyk a miestna kultúra boli tiež výzvou, avšak každý deň sme mali možnosť byť nablízku Božiemu ľudu.

Súvisice články:

PRÁCA V AFRIKE A MADAGASKARE – PASTORAČNÁ PRIORITA KONGREGÁCIE

Páter Brian Holmes o redemptoristickej misii v Mozambiku

Argentínski redemptoristi konali v júni 2014 v Mozambiku ľudové misie

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved