Domov2017jún (Stránka 4)

Siedmy deň novény: Matka ustavičnej pomoci, ty si Božia pokladníčka. Všetky milosti idú cez tvoje materské ruky. Preto ideme k tebe vo svojich trápeniach. A ty nám pomáhaš, lebo si Ježišova matka, Matka bolestná a naša Matka. Ako Ježišova matka si taká blízka Božiemu srdcu, že ti nemôže odoprieť nijakú prosbu. Ako Matka bolestná si spolupracovníčka na diele spásy. Z tohto pokladu môžeš rozdávať plným priehrštím. Ako naša Matka si vzala na seba povinnosť pomáhať nám. Preto s celou dôverou idem k tebe vo všetkých svojich záležitostiach. Kto ťa zavolá, môže si byť istý, že ho zachrániš. Vypros mi milosť, aby som

Čítať ďalej

Šiesty deň novény: Matka ustavičnej pomoci, tvoj obraz mi hovorí o tvojej veľkej bolesti. Ktože väčšmi trpel ako ty? Preto máš pochopenie pre naše utrpenia. Čítam to v tvojich dojímavých očiach, ktoré sa pozerajú väčšmi na nás než na dieťa Ježiša. Sme predsa tvoje veľmi úbohé deti. Ako je dobre duši, keď vo svojom kríži a bolesti nájde súcitné srdce! Tvoje materské srdce trpí s každým človekom. Súcitná Matka, vypočuj moje volanie, keď ťa prosím vo svojej ľudskej biede a núdzi. Neopúšťaj svoje dieťa. Daj môjmu utrápenému srdcu sladkú nádej a vypros mi milosť, o ktorú ťa nástojčivo prosím. Otče náš, Zdravasʼ,

Čítať ďalej

Spoločenstvo Rieka Života spolu s redemptoristami P. Rastislavom Dluhým a P. Patrikom Grotkovským pomáhali od 17. júna do 22. júna 2017 s vedením evanjelizačnej školy (Evangelizacijos mokykla 2017) a evanjelizačných výjazdov v litovskom meste Kaunas počas mestských misií (Miesto Misijos 2017). Skupinku budúcich misionárov tvorí 15 ľudí, pre ktorých boli tieto dni vyvrcholením evanjelizačnej školy, pretože mali možnosť využiť teoretické poznatky o misionárskej činnosti aj v praxi, konkrétne vo väzení a v reedukačnom zariadení, ktoré sa nachádzajú v okolí tohto mesta. V doobedňajších hodinách si pripravovali vlastné svedectvá, učili sa, ako podať kerygmu, trénovali pantomímy, a všetko to využívali na konkrétnych programoch v

Čítať ďalej

Vo farnosti Pružina a filiálke Ďurďové sa v sobotu, 17. júna 2017, začali ľudové misie. Vedie ich tím p. Ivana Flimela. Trvať budú do nedele, 25. júna 2017.   Na pozvanie vdp. Pavla Gavendu, správcu farnosti Pružina, po desiatich rokoch prebiehajú ľudové misie pod vedením P. Ivana Flimela z rehoľného domu v Kostolnej-Záriečí. Na misie prišiel vypomôcť P. Róbert Režný z Podolínca a na niekoľko dní aj novici Juraj a Stanislav, ktorí si svoju noviciátnu formáciu vykonávajú v Podolínci. Bola to aj pre nich ďalšia misijná skúsenosť v ich formačnom procese, v ktorom sa pripravujú na zloženie prvých rehoľných sľubov v reholi

Čítať ďalej