Slovo medzi nami

Počas eucharistickej slávnosti dnes, 24. júna 2017 o 11.30 hod. v kláštornom Kostole sv. Stanislava v Podolínci, prijal diakon František Skonc kňazskú vysviacku z rúk otca biskupa Andreja Imricha. Svoju prvú svätú omšu bude sláviť 1. júla 2017 o 10.30 hod. vo farskom Kostole sv. Vojtecha v Gaboltove. František Skonc bol prijatý za kandidáta do rehole dňa 12. 3. 2010 v Radvani v Banskej Bystrici.   [caption id="attachment_11722" align="alignnone" width="3456"] František Skonc a prijímacia komisia - 12. 3. 2010[/caption] Príbuzné články: Doživotné sľuby Františka Skonca Mesiac obnovy pred doživotnými sľubmi (Kostolná - Záriečie) Vyvrcholenie obnovy pred doživotnými sľubmi Primície Petra Kvetana (Kramáre, jún 2016)

Čítať ďalej

  Náš misijný výjazd, ktorý bol súčasťou mestských misií v litovskom meste Kaunas, sa začal v piatok, 16. júna, nekonečným cestovaním cez Poľsko. Hoci sme z Podolínca vyrazili skoro ráno a urobili si prestávku len v Lubline a na niekoľkých čerpacích staniciach, strávili sme v aute celý deň. Keď nás privítali rovné zelené litovské polia, už sa stmievalo. Hneď po príchode do Kaunasu sme sa stretli s Vaidou – je jednou z hlavných organizátoriek mestských misií, evanjelizačnej školy a v podstate všetkých misijných aktivít v diecéze. Zaviedla nás do hosťovského domu vedľa arcibiskupského úradu, v ktorom sme boli ubytovaní. Keďže som bola jedinou zástupkyňou ženského pokolenia, ušla sa mi samostatná izba. Po takom náročnom

Čítať ďalej

Pozdravujeme všetkých drahých africkým pozdravom “Sasa!" Internetová kríza nás brzdí v zdieľaní zážitkov s vami, ale sme nažive a keďže Pána Boha aj "anitbakti" gély máme stále po ruke, držíme sa statočne. Mnohým veciam sa nestačíme diviť od toho, že deti sa tu rodia tak, že najskôr idú nohy a až potom hlava a že prasknuté potrubia sa tu opravujú s "igelitkami", na to všetko máme s Paťom stále heslo: ,,Nesnaž sa pochopiť Afriku a budeš šťastnejší :P ", a tak všetkým tým, ktorí majú usporiadaný život a zmysel pre zodpovednosť, by sme túto červenozem neodporúčali. Miestni obyvatelia a dokonca ani miestny

Čítať ďalej

4. mája prišli novici Stanislav Marcin a Juraj Džama do Podolínca, aby tu strávili posledný štvrťrok noviciátu pod vedením magistra P. Róberta Režného. Novici začali po duchovných cvičeniach svoj noviciát 14. augusta v Lubaszowej (PL) spolu s 8 poľskými novicmi. Noviciát trvá presne rok. Prvých 9 mesiacov strávili naši študenti v Poľsku (Lubaszowa).  Novici bratislavskej viceprovincie majú za sebou dvojročný postulát, počas ktorého študovali filozofiu na fakulte Aloisianum v Bratislave. Poľskí novici majú za sebou ročný postulát v poľskom meste Bardo. Noviciát sa v Poľsku začal 17. augusta 2016 slávnostnými vešperami o 17:00. Liturgickej modlitbe predsedal koordinátor konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek. Na slávnosti za

Čítať ďalej