Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Jeden zo 4 vietnamských novokňazov bude pracovať na Svatej Hore

Extra Patriam: historický rok vysviacok!

20. mája 2017 pri svätej omši o 10:00 boli prvýkrát v dejinách vysvätení za kňazov štyria vietnamskí redemptoristi (Extra Patriam – mimo vlasť) pri jednej omši (P. John Sang Thanh Vu, P. Joseph Toan Quang Lai, P. Joseph Tu Thanh Dinh, a P. Paul Vu Tran Hoang Nguyen). Ak prirátame aj nového diakona Tokha Thomas Hoanga, ktorý bol za diakona vysvätený 18. novembra 2016, znamená to, že v roku 2017 pribudnú redemptoristom celkovo 5 noví vietnamskí kňazi. Diakoni prijali kňazskú vysviacku od kardinála Jozefa Tobina, CSsR. Jeden z novokňazov, P. Tu Dinh bude pôsobiť naďalej v našej provincii Bratislava – Praha, konkrétne v rehoľnom dome na Svatej Hore v Českej republike.

Kardinál pri omši pripomínal, že: „Stádo patrí Pánovi, nie nám pastierom, biskupom, ani pápežovi. Pán nás pozýva, aby sme sýtili  a pásli jeho ľud, jeho stádo.“

Slávnosť začala slávnostnými vešperami 19. mája o 18:00. Spievané boli hlavne po anglicky, ale Magnifikát bol vo vietnamčine a modlitby veriacich tiež v oboch jazykoch. Po modlitbe nasledovala slávnostná večera, pri ktorej sa kandidáti na kňazstvo zdieľali svojimi pastoračnými skúsenosťami z pastoračného ročníka, ktorý prežili v Thajsku.

Na konci viceprovinciál P. Dominic Long Nguyen oznámil, kde budú pôsobiť novovysvätení redemptoristi.

Pr. Sang Vu bude slúžiť v Baldwin Park (Kalifornia, USA); P. Toan Lai v Las Vegas (Nevada, USA); P. Tu Dinh sa vráti do Českej republiky a P. Vu Nguyen Hoang bude slúžiť na Ostrove sv. Lucie, ktorý je súčasťou Karibských ostrovov. Spolubratia budú prvýkrát pracovať v iných provinciách, Baltimore (USA) a Bratislava – Praha.

Diakon Tokha Thomas Hoang, C.Ss.R

(Pozn. prekl. Redakčne krátené)

Zdroj

Príbuzné články:

Le Ngoc Thanh, CSsR – Information Hero

Nový Vietnamský zákon

Marcel Van – duchovný malý brat Sv. Terézie

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved