DomovPosts Tagged "India"

Lorenz Voith navštívil koncom júla juhoindickú Keralu a redemptoristickú provinciu Liguori. Popri tom mal možnosť odovzdať aj dar čitateľov/-iek časopisu Klemensblätter a tiež výboru Klementa Hofbauera. Pozývame dobrovoľníkov z Rakúska zapojiť sa do spolupráce v sociálnych projektoch! Kerala je úzky pás krajiny medzi Arabským morom a horami Westghat. Jej meno znamená „krajina kokosových paliem“, a tie tam skutočne všade rastú. Popri tom sa tam dá nájsť „čierne zlato“, korenie, ale aj kávové a čajové plantáže

Čítať ďalej

P. Jomon Joseph Thondickakuzhiyil a P. P. Kuruvila Marottickal Varghese, členovia indickej provincie St. Liguori, ktorí pôsobia v Rakúsku, prebrali od 1. septembra 2014 duchovnú správu v okruhu „Neudörfl - Bad Sauerbrunn – Pöttsching - Krensdorf“ v diecéze Eisenstadt v spolkovej krajine Burgenland. Obaja bývajú spoločne na fare v obci Pöttsching (len 85 km od Bratislavy!) a odtiaľ spravujú ostatné zverené farnosti. P. Jomon pôsobí zároveň ako školský duchovný na gymnáziu sv. Klementa Hofbauera v neďalekom Katzelsdorfe. Kláštor v Katzelsdorfe, na druhom brehu rieky Leitha, teda už v Dolnom Rakúsku, kde bol kedysi juvenát Viedenskej provincie, bol zatvorený v roku

Čítať ďalej

Mangaluru, 8. máj 2017: Mons. Aloysius Paul D’Souza, biskup indickej diecézy  Mangaluru vysvätil troch diakonov za kňazov v kostole sv. Františka Xaverského v meste Ferar (Ritesh Rosario, z mesta Ferar, Rohan Dias, z Nakre a Ravi Richard Fernandes z Vamadapadav). Títo redemptoristi patria do viceprovincie Majella v Mumbai.   Redemptoristi majú malý seminár v meste Alangar Moodbidri a farnosť v meste Saverapura (blízko mesta Beluvai). Ich hlavnou službou sú ľudové misie a duchovné cvičenia.     V Indii sú dve provincie (Bengaluru a Liguori, Kerala) a jedna viceprovincia (Majella), ktorá zahŕňa pobrežné oblasti Mumbai, Goa, Gujarat a Mangaluru. V meste Alangar (Moodbidri) majú komunitu, ktorá sa

Čítať ďalej

19. februára sa v Kerale konala medzinárodná slávnosť. V Rakúsku pracujú traja kňazi z provincie Liguori. 19. februára oslavovala provincia Liguori v juhoindickej Kerale svoje strieborné jubileum. Na túto slávnosť pricestovali do Indie viacerí čestní hostia zo susedných provincií, ako aj z Európy a Ameriky. V roku 1992 bola zriadená samostatná oblasť v rámci indickej provincie, ktorá jestvuje od roku 1933. Prvý krok k samostatnosti; zároveň aj uznanie vlastného rítu sýrsko-malabarijských katolíkov. Jedným z prvých redemptoristov z Keraly bol neskorší arcibiskup väčší a kardinál P. Vakier; zomrel v roku 2011. V roku 1995 bola oblasť povýšená na autonómnu viceprovinciu; jej sídlom bola Chorwara. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu členov sa v roku 2008 zriadila provincia Liguori so sídlom v Mattor, v blízkosti letiska Chochin,

Čítať ďalej