Domov2016august

Cuamba je rušné, prašné, malebné mesto v severnej provincii Niassy v Mozambiku. Tu sa konali prvé redemptoristické farské misie v tejto krajine. Naši argentínski spolubratia, ktorí 10 rokov pôsobili v južnej časti krajiny, boli pozvaní viesť redemptoristické misie. Najprv sme sa zdráhali prijať toto pozvanie, keďže v provincii Tete sme neboli ešte ani rok. Ešte stále sa usilujeme spoznať jazyk, kultúru a tiež čo presne znamená byť misionárom v Mozambiku v dnešnej dobe. Náš tretí spolubrat, brat Hello, krátko pred začiatkom misií pricestoval z Brazílie. Museli sme prekonať veľké vzdialenosti. Po mozambických cestách sme cestovali 1500 kilometrov, aby sme sa dostali na

Čítať ďalej

V nedeľu 30. augusta 2015 popoludní zomrel v kláštore Milosrdných sestier Svätého kríža v Haniske pri Košiciach najstarší člen Bratislavskej viceprovincie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi), páter Andrej Konc vo veku 93 rokov. Páter Andrej Konc sa narodil 20. 7. 1922 v Nemcovciach v okrese Bardejov. V roku 1942 vstúpil do juvenátu redemptoristov v Podolínci. Noviciát absolvoval v Českých Budějoviciach, kde 2. augusta 1947 zložil rehoľné sľuby. Likvidáciu kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 prežil ako bohoslovec v kláštore redemptoristov v Obořišti, kde študoval teológiu. Bol internovaný vo viacerých sústreďovacích kláštoroch v Čechách. V roku 1956 bol prepustený do civilného

Čítať ďalej

Minulý rok sa P. Ralph Gross, farár z farnosti sv. Bruna v Dousmane vo Wyomingu, opýtal na možnosť uskutočnenia farských misií vedených redemptoristami v pôstnom období 2014. Povedal som mu, že naše misijné tímy zvyknú byť rezervované na dva až tri roky dopredu, ale ak naozaj chce farské misie už v pôste 2014, som ochotný s ním spolupracovať na ich uskutočnení. Poprosil som ho, aby zohnal piatich farníkov – jednu manželskú dvojicu, jedného mladého, jedného staršieho a jedného ovdoveného alebo rozvedeného človeka, ktorí by boli ochotní so mnou vytvoriť misijný tím. Potom som sa s nimi stretol, nechal som každého

Čítať ďalej