Domov2016august

Cuamba je rušné, prašné, malebné mesto v severnej provincii Niassy v Mozambiku. Tu sa konali prvé redemptoristické farské misie v tejto krajine. Naši argentínski spolubratia, ktorí 10 rokov pôsobili v južnej časti krajiny, boli pozvaní viesť redemptoristické misie. Najprv sme sa zdráhali prijať toto pozvanie, keďže v provincii Tete sme neboli ešte ani rok. Ešte stále sa usilujeme spoznať jazyk, kultúru a tiež čo presne znamená byť misionárom v Mozambiku v dnešnej dobe. Náš tretí spolubrat, brat Hello, krátko pred začiatkom misií pricestoval z Brazílie. Museli sme prekonať veľké vzdialenosti. Po mozambických cestách sme cestovali 1500 kilometrov, aby sme sa dostali na

Čítať ďalej

V nedeľu 30. augusta 2015 popoludní zomrel v kláštore Milosrdných sestier Svätého kríža v Haniske pri Košiciach najstarší člen Bratislavskej viceprovincie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi), páter Andrej Konc vo veku 93 rokov. Páter Andrej Konc sa narodil 20. 7. 1922 v Nemcovciach v okrese Bardejov. V roku 1942 vstúpil do juvenátu redemptoristov v Podolínci. Noviciát absolvoval v Českých Budějoviciach, kde 2. augusta 1947 zložil rehoľné sľuby. Likvidáciu kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 prežil ako bohoslovec v kláštore redemptoristov v Obořišti, kde študoval teológiu. Bol internovaný vo viacerých sústreďovacích kláštoroch v Čechách. V roku 1956 bol prepustený do civilného

Čítať ďalej

6. augusta sme si  pripomenuli 37 rokov od smrti bl. Pavla VI.  5. októbra 1973 pápež prijal v sále konzistória členov XVIII. generálnej kapituly. Po prečítaní textu v latinčine sa pápež redemptoristom prihovoril spontánne po taliansky. Jeho príhovor bol zaznamenaný na magnetofónovú pásku. V nedeľu, 19. októbra, bol pápež Pavol VI. vyhlásený za blahoslaveného. Počas generálnej kapituly, 5. októbra 1973, sa pápež prihovoril redemptoristom prítomným na kapitule. Chceme si pri tejto príležitosti pripomenúť slová, ktoré nám vtedy adresoval.  (Spontánny  príhovor odznel v taliančine. Nasledoval po formálnom príhovore v latinčine.) Myslím, že už stačilo latinčiny, čo poviete? Keď niekto cíti v srdci pohnutie, tak ako

Čítať ďalej

Minulý rok sa P. Ralph Gross, farár z farnosti sv. Bruna v Dousmane vo Wyomingu, opýtal na možnosť uskutočnenia farských misií vedených redemptoristami v pôstnom období 2014. Povedal som mu, že naše misijné tímy zvyknú byť rezervované na dva až tri roky dopredu, ale ak naozaj chce farské misie už v pôste 2014, som ochotný s ním spolupracovať na ich uskutočnení. Poprosil som ho, aby zohnal piatich farníkov – jednu manželskú dvojicu, jedného mladého, jedného staršieho a jedného ovdoveného alebo rozvedeného človeka, ktorí by boli ochotní so mnou vytvoriť misijný tím. Potom som sa s nimi stretol, nechal som každého

Čítať ďalej