Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zasadnutie Konferencie redemptoristov Európy o počiatočnej formácii

Počas prvej fázy Generálnej kapituly v Toruni (pre našu Konferenciu redemptoristov Európy), 5.-13. apríla 2016 sa konalo tiež XI. plenárne zasadnutie KRE. Účastníci sa zamýšľali nad tým, ako uviesť do života rozhodnutia generálnej rady pre počiatočnú formáciu.

Hovorilo sa o medziprovinciálnych noviciátoch a o príprave zriadenia spoločného študentátu Konferencie v dvoch jazykoch (anglickom a talianskom). Podľa rozhodnutia generálnej rady, všetky noviciáty v našej kongregácii sa majú stať medziprovinciálne. Samozrejme v niektorých prípadoch môžu jednotky požiadať o výnimku.

KRE plánuje zriadiť najmenej tri takéto noviciáty:

1.         Provincie Madridská, Lisabonská, Francúzska, Rímska a Neapolská chcú pokračovať v medziprovinciálnom noviciáte v Ciorani (Taliansko).

2.         Anglicky hovoriaci novici z provincií Londýnskej, Dublinskej a sv. Klementa (severné Nemecko, Belgicko, Holandsko a Švajčiarsko) by chceli založiť vlastný noviciát v Európe alebo spolupracovať s anglicky hovoriacim noviciátom mimo náš kontinent.

3.         Slovanskí novici z provincií Varšavskej, Pražskej, viceprovincie Bratislavskej a regiónu sv. Gerarda (Rusko a Kazachstan) budú mať svoju formáciu v medziprovinciálnom noviciáte v súčasnom noviciáte Varšavskej provincie v Lubaszowe pri Tarnowe.

Jediný gréckokatolícky noviciát v kongregácii v Kochavine na Ukrajine bude zhromažďovať novicov z provincie Ľvovskej a niektorých novicov z viceprovincie Michalovce. Táto viceprovincia bude posielať svojich novicov do Lubaszowa alebo Kochaviny. Provincia Viedeň-Mníchov bude viesť svoj noviciát v nemeckom jazyku.

Účastníci stretnutia sa rozhodli pokračovať v prípravách k zriadeniu spoločného anglicko a taliansko hovoriaceho študentátu (t. j. komunity klerikov) v Ríme. Nie je to povinnosť, ale všetky jednotky KRE sú pozvané, aby ho vytvorili ako súčasť vzájomnej spolupráce v počiatočnej formácii.

P. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordinátor KRE

Zdroj: cssr-europe.com

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved