Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ovocie 140 rokov misie v Peru: podporujúca a prorocká redemptoristická rodina

Vo svätyni Panny Márie Matky ustavičnej pomoci v Peru sa 24. januára 2024 konala ďakovná svätá omša za 140 rokov pôsobenia misionárov redemptoristov v Rímac (Lima, Peru).

Slávnosti predsedal Mons. José Ignacio Alemany Grau CSsR, emeritný biskup diecézy Chachapoyas (Peru), a koncelebroval otec Boris Calzadilla Arteaga CSsR, prvý provinciálny predstavený provincie Bolívia-Peru, spolu s veľkou skupinou kňazov redemptoristov a diecéznych kňazov. Medzi početným Božím ľudom bolo prítomných aj mnoho rehoľníkov a rehoľníčok.

V homílii 89-ročný biskup Alemany Grau, ktorý je redemptoristom už 71 rokov, predniesol krásnu reflexiu o tom, čo znamená poslanie redemptoristov. Pripomenul misionársky život zakladateľa svätého Alfonza Mária de Liguori, ktorý sa preslávil hĺbkou a jednoduchosťou svojho kázania a svojich spisov. Potom na príklade zo skutočného života všetkým prítomným vysvetlil, ako sa v Peru rozvíjala misia, ktorú redemptoristom zveril pápež Pius IX. a daroval im ikonu ustavičnej pomoci, pričom im povedal, aby ju „ohlasovali celému svetu“.

„Od môjho príchodu do Peru v roku 1963 až do vymenovania za biskupa v roku 1995 som sa zásadne venoval misiám. Vždy som hľadal nové spôsoby, ako lepšie evanjelizovať,“ povedal Mons. Alemany. „Navštevovali sme vzdialené a odľahlé dediny, opustené dediny, ale s ľuďmi, ktorí túžili spoznať Božiu Matku.“

Na záver slávnosti sa slova ujal otec Boris Calzadilla. Poďakoval sa redemptoristickému misijnému biskupovi a všetkým redemptoristom, ktorí v peruánskych krajinách obnovili históriu detí svätého Alfonza, ale predovšetkým ďakoval celej peruánskej komunite, ktorá umožnila prítomnosť redemptoristickej rodiny v Peru, zloženej z kňazov, laikov, rehoľníkov a rehoľníčok, rodín, mladých ľudí, detí a chorých, katechétov a spolupracovníkov, oddane žijúcich alfonziánsku charizmu.

Otec Boris sa vyjadril: „Ďakujeme Bohu za tento redemptoristický dom, ktorý je svedkom viery mnohých mladých ľudí tvoriach spoločenstvo modlitby, služby a spoločenstva. V Peru redemptoristická misia 140 rokov, zažila radosti i starosti, rast i krízy, ale vždy zostala verná svojmu povolaniu ohlasovať evanjelium a angažovať sa za spravodlivosť a pokoj. Tak ako v minulosti, keď sme prišli do misijnej krajiny, aj dnes hľadíme do budúcnosti s nadšením všetkých, ktorí nás sprevádzali, aby nás premenili na túto živú a aktívnu rodinu. A zaväzujeme sa pri nohách našej Matky, že budeme aj naďalej tou podporujúcou a prorockou misionárskou rodinou.“

Zdroj: cssr.news

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved