Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Modlitba duchovného prijímania a rozjímania sv. Alfonza pre tento čas

Hoci v týchto dňoch nemôžeme Ježiša v Eucharistii prijímať vôbec alebo aspoň nie tak často ako sme by sme chceli, od Jeho lásky nás nič nemôže odlúčiť (porov. Rim 8, 35) a aj naďalej Ho môžeme každý deň prijímať duchovným spôsobom. V histórii Cirkvi existuje prax, špeciálne potvrdená Tridentským koncilom, ktorú pápež František spomenul počas prvej vlny pandémie niekoľkokrát. Je to duchovné sväté prijímanie, kedy veriaci modlitbou vyjadruje nesmiernu túžbu prijať Ježiša Krista aspoň duchovne, keď mu to nie je umožnené sviatostne. Pápež sa počas slávení Eucharistie v Dome sv. Marty často modlieval slovami sv. Alfonza, pozývajúc k duchovnému sv. prijímaniu aj nás:

Môj Ježiš, verím, že si v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a chcel by som ťa prijať do svojho srdca. Teraz ťa však nemôžem prijať sviatostne, preto ťa prosím, príď mi aspoň duchovne do srdca! Objímam ťa, ďakujem ti a v láske sa s tebou spájam. Nedaj, aby som sa od teba odlúčil!

„V tejto situácii pandémie, kedy žijeme viac-menej izolovane, sme pozvaní znovuobjaviť a prehĺbiť hodnotu svätého prijímania, ktoré zjednocuje všetkých veriacich. Zjednotení s Kristom nie sme nikdy sami, ale tvoríme jedno Telo, v ktorom On je Hlavou. Je to zjednotenie, ktoré je živené modlitbou a tiež duchovným zjednotením sa na slávení Eucharistie; toto sa veľmi odporúča, keď nie je možné prijímať Ježiša sviatostne.“ (Pápež František v príhovore počas modlitby Anjel Pána, 15. marca 2020)

Okrem modlitby duchovného prijímania vám chceme opäť, ako počas prvej vlny, ponúknuť modlitbovú pomôcku. Je to 31 modlitieb sv. Alfonza nazvaných Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky, z ktorých každá po nádhernom rozjímaní obsahuje modlitbu duchovného prijímania. Alfonzove Návštevy sú jeho ľúbostnými listami adresovanými Ježišovi a nám môžu pomôcť vstúpiť do rozhovoru s Pánom v modlitbe. Rozjímania sú pretkané citátmi s Písma a slovami rôznych svätcov, po duchovnom prijímaní vždy nasleduje modlitba k Márii. Môžeme sa pomocou nich modliť pred svätostánkom, pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou, ale aj doma vo svojej izbe, ako nás k tomu pozýva Ježiš v evanjeliu (porov. Mt 6, 6). Alfonzove Návštevy sme pre vás pripravili vo forme niekoľkominútových zvukových nahrávok. Odkazy na jednotlivé Návštevy nájdete nižšie alebo na našom podcaste. Nech každého, kto ich bude počúvať, na príhovor sv. Alfonza a Matky ustavičnej pomoci naplní Duch Svätý a pomôže mu prijať Ježiša do svojho srdca.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved