Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Redemptorista, P. Andrzej Wodka povedie ročné duchovné cvičenia pre poľských biskupov

Andrzej Wodka, redemptorista, vynikajúci teológ – moralista, profesor a dekan Vyššieho inštitútu morálnej teológie v Ríme (Alfoziánska akadémia) na pozvanie predsedu KBP, arcibiskupa Stanisława Gądeckieho, povedie tohoročné duchovné cvičenia pre členov Konferencie biskupov Poľska, ktoré sa budú konať v dňoch 23.- 26. novembra na Jasnej Hore. Témou duchovných cvičení bude Jubilejný rok milosrdenstva.

Ako P. Andrzej Wodka pre KAI povedal, témy týkajúcich sa ôsmych prednášok sa budú týkať milosrdenstva. Inšpiráciou pre tohoročné biskupské duchovné cvičenia je totiž 8. decembra začínajúci sa Svätý rok milosrdenstva.

Latinský názov stretnutia členov episkopátu  na Jasnej Hore znie: „Induite viscera misericordiae”. Slová prevzaté z 3. kapitoly listu sv. Pavla Kolosanom sa prekladá ako „oblečte si hlboké milosrdenstvo”. – Ide o také postoje, ktoré sú v Pánovi, ktoré nosíme, keď sa do nich obliekame – vysvetlil P. Wodka.

Biskupi budú počuť najskôr o Duchu milosrdenstva – Duchu Ježiša Zmŕtvychvstalého, ktorý nám všetko oznamuje, „a skrze to sa stáva novým stvorením v nás, neustále sa v nás obnovuje a tak v dejinách sa stáva telom.”

– Potom sa vrátime k tajomstvu milosrdenstva, ktoré sa rodí v lone Otca, v lone, z ktorého sa rodí všetko to, čím sme a ku ktorému sa raz všetci vrátime. Lono Otca sa prejavuje v postojoch Ježiša – vysvetľuje redemptorista. Ďalšia prednáška sa bude týkať „zjavenia milosrdenstva v Ježišovi, ktoré je i tvárou i konkrétnym pôsobením Otca v náš prospech.” – V štvrtej prednáške budeme počuť o paradoxe milosrdenstva. Ono sa javí ako niečo veľmi slabé, pričom je to najinteligentnejšia a najsilnejšia aktivita Otca k nášmu smeru. Budem hovoriť o paradoxe milosrdenstva využijúc vyhlásenie Jána Pavla II. o miere voči zlu. Milosrdenstvo by bolo takou hranicou, o ktorú sa zlo rozbíja, alebo nakoniec sa dokonca premieňa, ak môže, v príležitosť k milosti. To je tá požehnaná vina, o ktorej spievame – povedal dekan Alfoziánskej akadémie.

Potom sa biskupi dozvedia o piatom blahoslavenstve z reči na vrchu – blahoslavení milosrdní. Ďalším krokom bude mystika milosrdenstva, ktorá je mystika každodenného života, navrhovaná pápežom Františkom. – Nie je to mystika uzavretá niekde v kontemplatívnych múroch, ale povzbudzujúca k vyjdeniu k ľuďom a ku schopnosti byť nemocnicou, ktorá lieči a zdôrazňuje terapeutický aspekt – vysvetlil P. Wodka.

– Ďalej sa dotkneme toho, že milosrdenstvo sa nikdy nevyčerpá, a to ani v našich predstavách o ňom. Je vypočítané pre každú etapu dejín, má tiež svoj prorocký rozmer – niečo realizuje ale tiež stále niečo predpovedá a k niečomu sa vzťahuje. Zakončíme Máriiným aspektom – obrátime sa na Matku milosrdenstva, uvidíme ako ona to vo svojom podaní prežívala a čo nám navrhuje – povedal redemptorista.

V tomto roku, po zakončení duchovných cvičení sa biskupi stretnú tiež na krátkom mimoriadnom plenárnom stretnutí KBP.

Duchovné cvičenia poľských biskupov sú naplánované na dni 23.-26. novembra 2015 na Jasne Hore. Začnú sa slávnostným hymnom k Duchu Svätému „Veni Creator” v pondelok večer, po ktorom biskupi si vypočujú prvú exercičnú prednášku a zúčastnia sa na Jasnohorskom apele.

Nasledujúce dni biskupských exercícií sa budú začínať rannou sv. omšou spojenou s rannými chválami v Kaplnke Panny Márie. V utorok 24. novembra jej bude predsedať abp. Marek Jędraszewski, v stredu 25. novembra abp. Józef Górzyński, a vo štvrtok 26. novembra – poľský prímas abp. Wojciech Polak.

V programe duchovných cvičení, okrem prednášok, bude tiež čas na adoráciu Najsvätejšej Sviatosti, spoveď a účasť na Jasnohorskom apele. Naplánované je tiež premietnutie filmu s názvom: „Granice serca”. Duchovné cvičenia sa zakončia vo štvrtok predpoludním.

 

Preklad: Viktor Mišuth

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved