Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyRedemptoristi na Slovensku a v ČecháchVyjadrenie redemptoristov bratislavskej vice-provincie k zmenám v Trnavskej arcidiecéze

Vyjadrenie redemptoristov bratislavskej vice-provincie k zmenám v Trnavskej arcidiecéze

Vyjadrenie redemptoristov bratislavskej vice-provincie k zmenám v Trnavskej arcidiecéze.

Arcibiskupa Roberta Bezáka, CSsR, dlhodobo poznáme ako dobrého človeka, kňaza a rehoľníka i biskupa. Nedokážeme si spojiť tento obraz, ktorý o ňom máme, so správou o jeho odvolaní z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. V duchu poslušnosti voči Svätému Otcovi toto rozhodnutie vo viere prijímame, a dúfame, že dôvody jeho prekvapivého odvolania budú vysvetlené.    


Statement of Redemptorists of Bratislava Vice-province in case of changes in the Archdiocese of Trnava

We have known Archbishop Róbert Bezák, CSsR for a long time as a good man, priest, religious and bishop. We are not able to link this picture we have of him with with a news about his removal from the pastoral administration of Trvava Archdiocese. In the spirit of obedience to our Holy Father we accept this decision in faith. We trust that the reasons of his surprising removal will be explained.
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..