Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vyjadrenie redemptoristov bratislavskej vice-provincie k zmenám v Trnavskej arcidiecéze

Vyjadrenie redemptoristov bratislavskej vice-provincie k zmenám v Trnavskej arcidiecéze.

Arcibiskupa Roberta Bezáka, CSsR, dlhodobo poznáme ako dobrého človeka, kňaza a rehoľníka i biskupa. Nedokážeme si spojiť tento obraz, ktorý o ňom máme, so správou o jeho odvolaní z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. V duchu poslušnosti voči Svätému Otcovi toto rozhodnutie vo viere prijímame, a dúfame, že dôvody jeho prekvapivého odvolania budú vysvetlené.    


Statement of Redemptorists of Bratislava Vice-province in case of changes in the Archdiocese of Trnava

We have known Archbishop Róbert Bezák, CSsR for a long time as a good man, priest, religious and bishop. We are not able to link this picture we have of him with with a news about his removal from the pastoral administration of Trvava Archdiocese. In the spirit of obedience to our Holy Father we accept this decision in faith. We trust that the reasons of his surprising removal will be explained.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved