Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vo farnosti Viničné prebiehajú misie

Vo farnosti Viničné sa 23. apríla 2022 začali farské misie pod vedením tímu P. Ivana Flimela CSsR. Misie vyvrcholia hodovou slávnosťou patrónov kostola sv. Filipa a Jakuba v nedeľu 1. mája.

Misie sa tu konajú presne po 10 rokoch, kedy tu bol tiež P. Ivan. Farnosť je rýchlo rozrastajúca sa v blízkosti Bratislavy, a to z dôvodu prisťahovalectva ľudí z celého Slovenska. Nájdeme tu ľudí doslova z celej republiky. Je to podobný fenomén ako v celom bratislavskom regióne, kde sa zloženie obcí rýchlo mení.

Samotná obec má cca 3 000 obyvateľov, z toho praktizujúcich katolíkov je cca 400. Farnosť je zasvätená sv. Jakubovi a Filipovi, apoštolom. 

Program misií je obohatený sprievodným kultúrnym programom, ktorý pozostáva tiež z programu pre rodiny či koncertu miestneho zoskupenia s názvom Kráľovstvo nebeské na futbalovom ihrisku. Misie končia hodovou slávnosťou patrónov kostola. 

Zdroj: P. Róbert Režný CSsR, vinicne.fara.sk

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved