Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vo farnosti Strečno sa konajú misie

Pod vedením P. Michala Zamkovského CSsR sa v sobotu 11. júna 2022 sv. omšou o 18:00 začali farské misie v Strečne. Prosíme vás o modlitby za celú farnosť!

Farnosť Strečno, ktorá je súčasťou Žilinskej diecézy, vznikla v roku 1788. Pôvodne prvý drevený kostolík bol v nej postavený v roku 1789 a stál blízko Váhu na mieste dnešného parkoviska pred farou. V roku 1847 bol postavený murovaný kostol, ktorý stojí dodnes. Oba kostoly boli zasvätené sv. Žofii Rímskej.

Farnosť je známa najmä vďaka hradu, ktorý sa vypína na vápencovom brale na pravej strane Váhu ponad cestou smerujúcej zo Žiliny do Martina. Obľúbené je aj vďaka svojej polohe, keďže je vstupnou bránou do Strečnianskej úžiny, cez ktorú preteká rieka Váh rozdeľujúca blízku Malú Fatru na dve časti.

Misie vyvrcholia v nedeľu 19. júna 2022 záverečnou sv. omšou. Na program ste všetci srdečne pozvaní!

Zdroj: farnost-strecno.sk, P. Peter Slobodník CSsR

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved