Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyMisie milosrdenstvaPred rokom sa v Bratislave konali Misie Milosrdenstva

Pred rokom sa v Bratislave konali Misie Milosrdenstva

Od 22. do 28. mája 2016 sa v Katedrále Sv. Martina v Bratislave konali Misie milosrdenstva. Nadviazali na misie, ktoré sa naposledy konali v Bratislave v rokoch 2010 a 1999. Konali sa v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a skončil 20. novembra 2016. Program zahŕňal sériu viacerých liturgických slávení v katedrále. Pridali sa k nim viaceré sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru. Počas misií mohli všetci, ktorí prišli, prejsť jubilejnou bránou milosrdenstva. Putovanie a prechod bránou je spätý so získaním jubilejných odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú následkami hriechov. K dispozícii bola i možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia vo viacerých jazykoch. Misie milosrdenstva podporila i špeciálna nová modlitba, pešia púť, internetová súťaž a Cesta milosrdenstva. Záznam všetkých kázní je dostupný v archíve TV LUX.

Pripomeňme si tento čas plný milostí v dokumente, ktorý vznikol po skončení misií.

Príbuzné články:

Missioni della misericordia dei padri Redentoristi a Bratislava

Stovky ľudí videlo zažilo prvý krát Cestu milosrdenstva

Misie milosrdenstva (pohľad späť)

Aké boli misie milosrdenstva pre vás?

Požehnanie misijného kríža na záver Misií milosrdenstva

V Bratislave začalo mimoriadne podujatie – Misie milosrdenstva

Pozvánka na Misie milosrdenstva

Bratislavské misie 2010 – pripomeňme si ich atmosféru pred Misiami milosrdenstva

Odpustky spojené s účasťou na kázňach redemptoristov v Roku milosrdenstva 

Správa o misiách v španielčine

Správa v taliančine 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier