Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Ríme bola slávnostná omša ukončenia Roku Matky ustavičnej pomoci

Súčasťou slávností uzatvárajúcich Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci bola aj slávnostná eucharistia v Bazilike Santa Maria Maggiore. 26. júna o 16:00. Celebroval ju J.E. João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Jej záznam bolo možné sledovať prostredníctvom Internetu o 18:00. Vysielala ju katolícka Shalom World TV. Odkaz na kanál nájdete tu. Kardinál kázal po taliansky a P. Michael Brehl prekladal do angličtiny. Na konci omše rektor P. Arturo Martinez Soto podaroval kardinálovi kópiu ikony.

Po omši nasledovala procesia so zástavami rôznych krajín do kostola sv. Alfonza. Mnohí boli oblečení do svojho národného kroja. Pred kostolom sv. Alfonza viedol generálny predstavený Michale Brehl obrad, v ktorom odovzdal ikonu na každý kontinent. Pri odovzdávaní ikony Konferencii Európa hovoril taliansky. Pri odovzdávaní ikony Konferencii Severná Amerika hovoril anglicky. Pre Latinskú Ameriku a Karibik hovoril španielsky. V príhovore Konferencii Afrika a Madagaskar hovoril francúzky.

Zdroj. (Krátené)

MUP Rim oslavy zaveru roka

MUP Rim oslavy zaveru roka2

MUP Rim oslavy zaveru roka3

MUP Rim oslavy zaveru roka4

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved