Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Tri kroky k jednoduchšiemu, bohatšiemu (a zdravšiemu) letu

„Minimálny plán“, ktorý prináša maximálny úžitok

Každý rok ma leto prekvapí. Keď sa končí škola a stratí sa náš pravidelný rytmus, je problém prejsť na inú rýchlosť a riešiť dobre známu otázku: „Mami, nudím sa, čo mám robiť?“
Celé roky som sa cítila dezorientovaná, keď sa skončil školský rok. Mala som pocit, že ako zodpovedná matka mám úlohu dať deťom „dokonale“ naplnené a šťastné leto a popritom udržiavať dokonalú domácnosť. Usilovala som sa čo najlepšie, ale bol to nedosiahnuteľný ideál.
Keď boli deti staršie, mala som pokušenie prihlásiť ich na prázdninové aktivity a akcie. Keď však máte šesť detí, je to finančne dosť náročné. A automaticky to neznamená, že deti budú mať pokojné leto, ktoré naplní všetky ich potreby.

Zrodila sa myšlienka
Letá prichádzali a odchádzali. Každé bolo iné. Deti boli zakaždým o rok staršie. Okolnosti sa zmenili, keď sa začali zaujímať o rôzne športy a dobrovoľnícke aktivity. Niektoré letá boli pokojné. Iné letá boli časom na dobehnutie toho, čo v škole zameškali.
Všimla som si, že mnohé faktory ostávali rovnaké. V každom lete bol potenciál pre nudu, neuprataný dom a sklon zanedbávať modlitbu. A vždy tu bola možnosť, že deti stratia – postupom času to narastalo exponenciálne – všetky zručnosti a disciplínu, ktorú získali počas školského roka.
Aby som odpovedala na tieto potreby metódou pokusu a omylu, vytvorila som „minimálny plán“, ktorý poskytuje základný poriadok na letné obdobie, ale je dosť pružný na zvládnutie nečakaných situácií. Hoci je veľmi jednoduchý, pomáha duchovne, duševne i fyzicky udržať rodinu bez toho, aby sme mali príliš veľké ambície.
Môj plán sa týka troch každodenných činností. Predovšetkým mám krátky modlitbový čas s deťmi. Druhá časť tohto plánu sa týka určitých pridelených činností. Po tretie, od každého dieťaťa vyžadujem, aby čítalo jednu hodinu denne. Vďaka tomuto minimu sa splní to základné a nevyžaduje si to veľa času. Usilujem sa to urobiť hneď ráno a potom mám veľa príležitostí urobiť „viac alebo menej“ a mení sa to každý letný deň.
Možno si myslíte, že takéto leto vôbec nie je zábavné! Zistila som, že táto základná štruktúra vnáša poriadok a pokoj, bez ktorého dobré leto nie je možné. Prvé týždne sa deti určite budú sťažovať. Ak som však vytrvalá, sťažovanie ustúpi a my všetci sa radujeme z výhod.

Uskutočniť plán
Prechod do leta pre mňa znamená, že nemôžem spustiť plán, a potom naň zabudnúť. Hoci by som chcela ísť do inej izby a čítať si tam časopis, viem, že musím postupovať podľa plánu, ak v ňom deti majú vytrvať.
Keď som prijala skutočnosť, že som motivátor, ktorý musí zvládnuť svoju úlohu pre dobro rodiny, bola som pripravená konať.

1. Modlitba musí byť na prvom mieste
Modlitbový čas s deťmi nemusí byť dlhý. Bude stačiť aj desať minút – čím skôr ráno, tým lepšie. Spoločná modlitba udáva tón a prináša pokoj. Slúži ako základ dňa.
Usilujem sa, aby modlitbový čas mal rôznorodú náplň. Napríklad poviem: „Nech každý povie, za čo sa chceme poďakovať.“ Niekedy ideme dvakrát alebo trikrát dokola, takže sa nad tým musíme poriadne zamyslieť! Alebo sa striedame a prosíme za konkrétnych ľudí a ich potreby.
Sú aj iné druhy modlitby nahlas. Môžete spolu čítať žalmy a iné časti Písma. Môžete sa pomodliť ruženec a iné dobre známe modlitby. Môžete sa pomodliť časť z liturgie hodín.
Veľmi odporúčam hudbu. Dobré kresťanské hymny a piesne pre všetky vekové kategórie sú ľahko dostupné na kazete alebo CD. Pustite si ich a počas modlitbového času si ich spolu zaspievajte. Zožeňte si texty piesní, ktoré majú deti najradšej. Ak sú vo vašej rodine nádejní hudobníci, môžu si vybrať svoje nástroje.
Do modlitbového času patrí aj priestor na rozhovor. Keďže naše deti sú už staršie, študujeme Písmo alebo používame denné zamyslenie z časopisuSlovo medzi nami na rozprúdenie diskusie. Niekedy komentujem situáciu, ktorá vznikla, a takto ich učím o určitej stránke kresťanského života. Napríklad, keď si všimnem napätie alebo súboj medzi deťmi, riešim tento problém a iniciujem čas na „odpustenie“. Usilujem sa však, aby to bolo odľahčené, ba aj humorné.

2. Urobte si čas na domáce práce
Môže byť náročné vyrovnať sa s chaosom, ktorý vzniká kombináciou detí a leta. Každodenný čas na domáce práce je môj spôsob, ako vytváram pokoj v rodinnom prostredí – a v sebe. Okrem toho, že domáce práce sú osožné pre fungujúci dom, u detí vytvárajú disciplínu a dobrú pracovnú morálku. Mám možnosť zistiť, ako pristupujú k svojim povinnostiam, a hneď ich môžem povzbudiť a usmerniť.
Asi najväčší kľúč k úspechu v tejto oblasti spočíva v tom, že všetci pracujú spoločne. To sa týka aj nás rodičov! Musíme udržiavať nadšenie, ktoré pomôže rodine prejsť cez svetské časti každodenného života. Počas pracovných dní v týždni pracujem s deťmi. V sobotu sa do domácich prác zapája aj môj manžel Joe.
Postupom času som si vytvorila jednoduchý prístup k letným domácim prácam. Pýtam sa: „Čo sa rozpadáva a treba to podoprieť?“ Tým sa určujú úlohy dňa. Jednému dieťaťu poviem, aby povysávalo izby, iné dieťa musí umyť riad alebo urobiť niečo iné. Prístup „rozdeľuj a panuj“ u nás funguje veľmi dobre. Napríklad, ak treba vyčistiť kúpeľne, jednému dieťaťu poviem, aby vyčistilo všetky výlevky, druhé vyčistí vane a ďalšie dieťa záchody. Ak sa dieťa sťažuje: „Nenávidím čistenie záchodov,“ môžete mu povedať, že to nebude dlho trvať a zajtra dostane inú prácu.
Vykonávajte domáce práce asi tak hodinku alebo menej a nezabudnite na hudbu. Keď je domácich prác viac alebo keď ich chcem motivovať, aby každý pracoval, priznám sa, že neodmietam prístup cukru a biča: „Keď skončíme, vezmem vás na obložené chlebíčky!“

3. Čítajte hodinu denne
Učitelia a školskí poradcovia často hovoria, že keď povzbudzujeme deti, aby čítali, je to najlepší spôsob na zlepšenie ich výkonu v škole. Čítanie nie je drahé a ľahko sa dá zaradiť do letného harmonogramu. Mám rada aj tú skutočnosť, že pri čítaní si deti musia sadnúť a správať sa tak, ako sa správajú v škole – čiže aj počas leta ich mozog pracuje!
Naše deti sú už dosť staré, takže sa sami postarajú o letné čítanie. Keď boli mladšie, každé ráno sme spoločne čítali jednu hodinu.
Aby si deti na letné čítanie zvykli, choďte niekedy do knižnice alebo kníhkupectva (nezabudnite na antikvariáty). Budujte ich nadšenie tak, že im dovolíte listovať a vybrať si dobré knihy. Ak nemáte poňatie, čo je dobré v detskej literatúre, môže vám pomôcť dobrý knihovník, kníhkupec alebo informovaný rodič.
Pri mladších deťoch odporúčam na začiatku leta navštíviť kníhkupectvo so vzdelávacími knihami. Každé dieťa si môže vybrať pracovnú knihu, ktorú bude používať pri čítaní. Iný nápad je čítať spolu nahlas. U nás to príliš nefungovalo, lebo deti mali rôzne chute a záujmy, ale môže to byť výborné pre vašu rodinu.
A nezabudnite na možnosť využívať filmy, aby ste podnietili záujem detí o čítanie klasických diel. Jeden z našich synov by si nikdy neprečítal Tolkienovho Pána prsteňov, keby najprv nevidel film. Dúfam, že ďalšie naše deti rovnako zareagujú, keď uvidia veľa dobrých filmov podľa literárnej predlohy Jane Austenovej, Dickensa a Shakespeara!

Naučiť sa umenie
Prázdniny sú už tu, ale ešte nie je príliš neskoro zaviesť do letných mesiacov väčší poriadok. Skúste si vytvoriť „minimálny plán“ tak, že každý deň budete mať priestor na modlitbu, domáce práce a čítanie.
Dajte si pár týždňov, aby ste si navykli na tento systém, a nečakajte, že tento plán budete môcť uskutočňovať každý letný deň. Bola by to vlastne chyba. Vždy počítam s tým, že prídu dni, ba aj týždne, keď sa tento plán preruší pre dovolenku alebo iné udalosti.
Pekné na tom je to, že po akomkoľvek prerušení sa k tomuto plánu môžete hneď vrátiť, lebo je uskutočniteľný a pružný. Dáva základnú štruktúru, ku ktorej môžete pridávať iné činnosti, ktoré si leto vyžaduje – či už je to plavecký kurz, individuálny čas s dieťaťom alebo všetko iné, čo naplní potreby vašej rodiny.
Učiť sa, čo vytvorí pokojné leto, je umenie, nie veda. Bude to teda aj určité experimentovanie. Musíte vedieť, kedy zatlačiť a kedy to odľahčiť; kedy očakávať, že deti budú pracovať samostatne, a kedy musíte zasiahnuť aj vy. Predovšetkým to znamená venovať pozornosť celkovému obrazu o tom, čo sa deje v duchovnej oblasti. Položte tú správnu otázku: „Pane, aký je tvoj plán na tento deň… túto chvíľu… toto leto?“ S pomocou Ducha Svätého zistíte, ako môžete prispôsobiť a používať „minimálny plán“ tak, aby naozaj poslúžil vašej rodine.

Felicia Difatová

Zdroj: www.smn.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved