DomovPosts Tagged "Ján Pavol II."

Teraz, keď je Ján Pavol II. medzi vyhlásenými svätcami, si redemptoristi na celom svete pripomínajú rôzne udalosti, počas ktorých nám pápež preukázal svoje priateľstvo a blízkosť. Jednou z krásnych udalostí je aj jeho návšteva v našom kostole v Ríme, kde je originál obrazu Matky ustavičnej pomoci. Prinášame z nej pár spomienok. V nedeľu 30. júna 1991 ráno pápež Ján Pavol II. navštívil náš kostol a komunitu Sv. Alfonza v Ríme. Pozvalo ho naše generálne vedenie, ale pápež sám túžil navštíviť kostol na Via Merulana s ikonou Matky ustavičnej pomoci. Najprv pápež slávil svätú omšu v našom kostole. Koncelebrovali otec generálny predstavený P. Juan M. Lasso de la

Čítať ďalej

18.5.1979 som sa zúčastnil na generálnej audiencii na námestí sv. Petra. Zásluhou prefekta pápežského domu som sa dostal na miesto blízko pri zábradlí, kadiaľ prechádzal pápež. Prišiel som z Marzoccy pri Ancone a v rukách som držal ikonu Matky ustavičnej pomoci. Chcel som ju dať do nového farského kostola, zasvätenému sv. Antonovi Paduánskemu. Postavili sme nový kostol, lebo starý zničilo zemetrasenie. Svätý Otec Ján Pavol II. v tento deň, v ktorom slávil svoje narodeniny, pozdravil mňa aj niekoľko mladých okolo mňa. Potom sa ma spýtal, odkiaľ som. Položil som ikonu na zábradlie a poprosil o požehnanie. Sv. Otec sa vhĺbil do modlitby pred ikonou. Nič nehovoril, ani sa nepohol.

Čítať ďalej

Projev Jana Pavla II. při audienci pro účastníky 23. generální kapituly redemptoristů Důstojnému Pateru Josefu Tobinovi, generálnímu představenému Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 1. Generální kapitula vašeho institutu, která nyní probíhá, vytváří radostnou příležitost, abych mohl srdečně pozdravit Vás, všechny delegáty i všechny spolubratry. Přidávám také srdečné a vroucí blahopřání, drahý otče, při příležitosti vašeho znovuzvolení do úřadu generálního představeného a přeji Vám i nové generální konzultě, aby vaše práce byla plodná. Během těchto dní intenzivní modlitby a společného zamyšlení chcete nabrat energii, abyste sobnovenou horlivostí hlásali „copiosa redemptio“ chudým, což je podstatou charismatu Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Červenou nití generální kapituly je zamyšlení nad

Čítať ďalej