Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Povzbudenie Josepha Tobina a Jána Pavla II. pre redemptoristov

25

Po XXIII. generálnej kapitule v roku 2003 poslal generálny predstavený redemptoristov P. Joseph Tobin dokument Posolstvo, usmernenia a rozhodnutia spolu s listom pápeža Jána Pavla II., ktorý nám pri príležitosti XXIII. generálnej kapituly napísal. Povzbudenie obsiahnuté v slovách generálneho predstaveného a v slovách pápeža Jána Pavla II., ktorého list bol súčasťou dokumentu, je stálym impulzom nádeje pre redemptoristov aj dnes.

Generálny predstavený, P. Jozeph Tobin vtedy medziiným napísal: “Niektorí z nás majú azda pocit, že sú ako hlas volajúci na púšti”, nevypočutý a nepovšimnutý. Iným sa zdá, že  Kongregácia prechádza dlhou, fádnou jeseňou – alebo dokonca prežíva ponurú zimu. Avšak spolu s Vykupiteľom môžeme vždy očakávať a prežívať jar. Príklad učeníkov na ceste do Emauz (LK 24, 13-35) v nás nachádza ozvenu. Ale dôležitejší je návrat do Jeruzalema. Nosíme v sebe smútok zo situácií, s ktorými sa boríme. Rovnako ako učeníci vieme, aký je to pocit byť ustarostený a nemať nádej. Avšak Zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý nás v plnosti vykúpil, sa s nami neustále stretáva, osobitne v chudobných ľuďoch našej doby. Pripomína nám naše redemptoristické zasvätenie a posilňuje nás v našom poslaní. Nie je obdivuhodné, že tí, ktorí pozvali Zmŕtvychvstalého Vykupiteľa k večeri do istoty a pohodlia domu, pretože už bolo neskoro, neváhali prekonať svoj strach a vydať sa na cestu do Jeruzalema, aby sa podelili so správou o nádeji a o živote s ostatnými? To bolo hojné vykúpenie v akcii. Vždy nám je k dispozícii, ale nikdy tu nie je len pre nás samých. Ponáhľajme sa teda spoločne, lebo zajtra už môže byť neskoro.”

Ján Pavol II. poslal 3. októbra 2003 redemptoristom zhromaždeným na kapitule list. Medziiným napísal: “Vytúženému misionárskemu oživeniu by mohol zabrániť rezignovaný odstup od pastoračných foriem, ktoré už nedávajú primeranú odpoveď na potrebu vykúpenia dnešných ľudí….Rozvíjajte svoj apoštolát s “kreatívnou vernosťou”, ktorá uchová pôvodného ducha predovšetkým tým, že ukazuje podnikavosť, vynaliezavosť  a svätosť vášho zakladateľa ako odpoveď na znamenia čias, ktoré sú v dnešnom svete (porov. Vita consecrata, č. 37).”

Pápež tiež napísal: “Milí redemptoristi! Nech vás vedie Duch ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána….Boží Syn, ktorý sa z lásky k ľuďom stal pred dvetisíc rokmi človekom, koná svoje dielo aj dnes. Musíme mať pozorné oči, aby sme to videli, a predovšetkým veľkorysé srdce, aby sme sa stali jeho nástrojmi” (Porov. NMI č. 58). …Ľudia, s ktorými sa stretávate, musia vo vás vidieť “Božích mužov” a v kontakte s vami prežívať lásku nebeského a milosrdného Otca, ktorý neváhal vydať svojho jednorodeného Syna za spásu ľudstva. Musíte v sebe objaviť vnútorný postoj Dobrého pastiera Ježiša, ktorý stále hľadá stratenú ovečku a je vždy pripravený osláviť jej nájdenie…Hľadanie svätosti nech je základom všetkých vašich pastoračných programov a vaše spoločenstvá nech sú “oázami” milosrdenstva a prijatia.”

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved