Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svatoklementská pouť pekařů v Tasovicích

V sobotu 17. března 2018 se uskutečnila pekařská pouť k svatému Klementu Hofbauerovi. Přede mší svatou v 15:00 hod. začala křížová cesta, kterou vedl P. Jan Sokulski. Hlavním celebrantem poutní mše svaté, která začala v 16:00 hod. byl znojemský děkan otec Jindřich Bartoš, kterého P. Jan přivítal. Otec Bartoš ve své homilii připomněl dětství sv. Klementa a vliv prostředí jeho rodiště na jeho spiritualitu.

Na mši svaté a dalším programu byli kromě poutníků z Tasovic, Hodonic a jiných míst už tradičně přítomní pekaři z polského města Włodzisław Śląski. Na mši svaté někteří z nich stáli v presbytáři se symboly jednotlivých pekařských cechů. Liturgii protkával zpěv scholy místní mládeže.

Po mši svaté se všichni poutníci účastnili posvěcení pekařských výrobků v prostoru obecního a klášterního sálu, kde také probíhala ochutnávka všech pekařských dobrot, které naši polští přátelé přivezli. Bylo i několik výrobků od moravských cukrářů a pekařů. Pak do večerních hodin probíhalo přátelské setkání jak polských poutníků, tak i místních věřících ať už u dobrého vína nebo jídla, které připravili farníci. Do družných debat se vmísil také starosta Tasovic pan Josef Sabáček.

My redemptoristé chceme poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě poutě – ať už to byli chlapi z Haivy na čele s panem Vašinou (velký dík za dostatečné zásoby vína a piva), kteří pomáhali instalovat nový oltář v kostele sv. Klementa, nebo další muži, kteří připravili regály na pečivo. Také další vinaři obdarovali poutníky dobrým vínem. Schola obětavě připravovala liturgické písně na poutní slavnost. Ženy z farnosti se postaraly o úklid kostela a veškeré přípravy a aranžmá pokrmů a pekařských výrobků a postaraly se o hladký průběh celé akce také pracemi, které na první pohled nebyly vidět. Nedokážeme jmenovitě poděkovat všem, nicméně věříme, že všichni se zapojili do příprav z důvodu, aby všechno probíhalo na větší chválu Boží. A věříme, že pouť také byla velkou prosbou, aby se za nás a všechny naše drahé sv. Klement Hofbauer přimlouval a vyprosil potřebné milosti.
Zdroj
Související články:
Adventní duchovní obnova v Tasovicích (2017)

FRÝDEK

Pouť rodin (Frýdek)

Príprava pred 1 sv. Prijímaním (Frýdek)

Putovná ikona vo Frýdku

24 hodín pro Pána

Plán akcií farnosti Frýdek

SVATÁ HORA

Kurz ikonopisu pro pokročilé na Svaté Hoře (2017)

Pripravovaná výstava o požiari na Sv. Hore

Svatá Hora v TV NOE (2017)

Svatohorské zvony

Exercície na Sv. Hore (máj 2017)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved