Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pouť rodin farnosti Frýdek

Dne 8.5. 2017 se uskutečnila pouť rodin farnosti Frýdek. Pouť se konala v srdci Beskyd na Gruni. Součástí pouti byli úkoly i hry pro děti a manžele, mnozí poutníci šli pěšky. Mše svatá se konala v 13:30h., v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

 

Príbuzné články:

Príprava pred 1 sv. Prijímaním (Frýdek)

Putovná ikona vo Frýdku

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved