Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Putovní ikona Matky ustavičné pomoci ve Frýdku

V rámci jubilea 150. výročí obnovení veřejné úcty k Matce ustavičné pomoci, Svatý Otec František požehnal dvanáct speciálně vytvořených ikon během generální audience na Náměstí sv. Petra 18. května 2016. Začátkem roku 2017 začala putovat po všech společenstvích a kostelích redemptoristů po celém světě.

Ikona putovala také po všech komunitách redemptoristů na území České republiky.

Program ve Frýdku.

V pondělí 20. února před večerní mší svatou v 17.20 hodin se modlil růženec k Panně Marii Matce ustavičné pomoci.

V úterý 21. února ráno v 8.00 a večer v 18.00 hodin byla Novéna k Panně Marii Matce ustavičné pomoci. Mše svaté byli slouženy ke cti Panny Marii Matky ustavičné pomoci.

Ve středu po večerní mši svaté byl v klášteře promítán dokumentární film o ikoně Panny Marie Matce ustavičné pomoci. Informoval P. František Boldy, CSsR.

Farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved