Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na pôst: Vystúp a poď!

Pôstne Slovo medzi nami prináša témy spojené s príbehom svätého Petra, s ktorým počúvame Ježišovo vyučovanie v loďke, osvojujeme si spolu s ním milosť poslušnosti a nakoniec ako on z loďky vystúpime a stávame sa Pánovými misionármi. Čitatelia v ňom nájdu aj príbeh Edity Steinovej – svätej Terézie Benedikty z Kríža, pokračovanie rubriky k Roku Božieho slova a ukážku z novej knihy populárneho amerického biskupa Roberta Barrona Živé paradoxy, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami.

V úvodníku pôstneho čísla vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith spomína osobu, s ktorou sa v evanjeliách stretávame veľmi často: svätého Petra. Jeho príbeh je autentický; mal rovnako ako my silné aj slabé stránky – preto je každý z nás svojím spôsobom „Peter“. Toto číslo Slova medzi nami pozýva vydať sa na pôstne putovanie spolu s Petrom, spolu s ním dovoliť Ježišovi nastúpiť do našej loďky a počúvať jeho vyučovanie, spolu s ním si osvojovať milosť poslušnosti, spolu s ním z loďky vystúpiť a byť v každodennom živote Pánovými misionármi. K tejto úvahe sa pridáva aj editor slovenského vydania Lukáš Vaník, ktorý všetkým čitateľom praje, aby Ježišovi dovolili vstúpiť do ich loďky, ešte viac sa doňho zamilovali a potom, zanechajúc za sebou všetko druhoradé, spolu s ním vykročili. Každý z nás totiž dostáva – rovnako ako Peter – milosť poslania.

Texty prvej časti časopisu popisujú viaceré paralely Petrových skúseností s Ježišom, ktoré zažívame v našich životoch aj my. Ježiš aj k nám prichádza ako prvý, on je iniciátor. Chce s každým z nás nadviazať dôverný vzťah. Autor ďalšieho článku hľadá odpoveď na otázku, ako sa môžeme stať podobnejšími Petrovi, ktorý spustil siete – ako sa prostredníctvom milosti môžeme stať poslušnejšími Bohu. Každý z nás dostáva – rovnako ako Peter – milosť poslania, teda milosť byť Kristom pre každého, koho stretneme. Stačí, ak mu uveríme, že on nám túto milosť dá a budeme mať srdce otvorené a plné dôvery.

V druhej časti pôstneho čísla nájdu čitatelia Slova medzi nami príbeh Edity Steinovej, teda svätej Terézie Benedikty z Kríža – Židovky, ktorá uverila v Krista, vstúpila do karmelitánskeho kláštora a dostala od Boha milosť odovzdať v Osvienčime svoj život Ježišovi ako obetu za židovský národ. Joy McCuenová v ďalšom texte opisuje, ako sa raz spolu s manželom Kentom v temnej noci a zúriacej búrke snažili dostať domov. Zbadali však na okraji cesty stáť zmoknuté, uplakané dievča a keď jej zastavili, na ich otázky, či je v poriadku a kam má namierené, neodpovedala. Povedali jej však, že dôvodom, prečo ju vzali, bola Ježišova láska k nim. Keď ju o dva roky náhodou opäť stretli, zistili, že svoje závislosti odovzdala Bohu. Ten nakoniec opäť spojil ich cesty a Joy s Kentom sa tak dozvedeli, že tento príbeh mal šťastný koniec. John Jay Sheppard si odpykával doživotný trest za zabitie človeka, keď sa vďaka spoluväzňovi-katolíkovi dostal ku Katechizmu a Písmu. Jeho obrátenie nenapravilo všetky jeho chyby a naštrbené vzťahy, ale zmenilo mu život. Je stále vo väzení, no keď je v pokušení nechať sa znechutiť, spomenie si, akú trpezlivosť má Boh s ním. A aj v tomto čísle pokračuje rubrika venovaná Roku Božieho slova; Marián Kováčik sa tentoraz venuje príprave na pôstnu spoveď. V poslednom článku je bližšie predstavená kniha Živé paradoxy losangelského pomocného biskupa Roberta Barrona.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved