Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávnosť Petra Dondersa v Tilburgu

14. januára sa v Tilburgu slávila slávnosť Petra Dondersa s množstvom aktivít, z ktorých prvá a posledná mali svoju premiéru. Témou, ktorá sa už opakovala, bola diskusia o soche v parku Wilhelminapark, pričom všetci rečníci poukázali na to, že táto socha nie je jeho vlastnou podobizňou, ale dobové znázornenie zo začiatku 20. storočia.

Ráno slávil biskup De Korte svätú omšu v nádherne zreštaurovanom kostole Goirkese, hlavnom kostole farnosti Peerke Donders, ktorá pred troma rokmi vznikla zlúčením. Tu bol Peter Donders pokrstený a tu slávil aj svoju primičnú svätú omšu. Na svätej omši sa okrem iného spievala aj Missa Petrus Donders.

Poobede sa uskutočnila slávnosť v kaplnke v parku Peerke Donders. Bola hojne navštívená.

Potom Pán Paul Spapens v pavilóne predstavil veľkému počtu prítomných novú putovnú výstavu o Petrovi Dondersovi, z ktorej jeden exemplár s vlastnou prvou časťou pôjde do Surinamu a druhý bude zadarmo k dispozícii v Holandsku.

Novú výstavu v pavilóne otvoril svojim príhovorom bývalý minister spravodlivosti Ernst Hirsch Ballin, ktorý otváral pavilón aj v roku 2009, a tiež páter Henk Erinkveld. Páter Erinkveld rozprával o celosvetovom záujme o Petra Dondersa.

Ešte predtým než pán Ronald Peeters, ktorý s pánom Spapensom pripravil výstavu, sprevádzal výstavou ľudí, bola vyznamenaná organizácia Zonnenbloem, región Tilburg. Táto organizácia pomáha ľuďom s telesným handicapom pri ich aktivitách a počas prázdnin. Bola zastúpená mnohými svojimi oddeleniami. Vyznamenanie im udelila nadácia Het Gouwe Peerke, ktorá od roku 2010 každoročne vyznamenáva osobnosť alebo organizáciu v regióne Tilburg za skutok milosrdenstva obrazom Petra Dondersa a peňažnou cenou.

Potom sa časť prítomných stretla na recepcii, zatiaľ čo účastníci prvej celonárodnej púte do Surinamu, ktorá sa uskutoční koncom februára, sa stretli v pavilóne, aby sa spoznali.

Na druhej strane oceánu sa približne v rovnakej dobe konala druhá púť v roku 2018 do zmenenej Batavie, ktorú viedol pútnický kňaz Páter Noordermeer omi. Ako prvá v tomto roku navštívila Bataviu 13. januára skupina pútnikov pod vedením redemptoristov P. Gilsona a P. Croona.

Zdroj: stclemes.org

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved