Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Seminár s Kateřinou Lachmanovou v litovskom Kaunase

Minulý víkend sa v litovskom Kaunase odohrával seminár, ktorý organizovali spolu s arcibiskupským úradom a školou evanjelizácie aj naši pátri Rastislav Dluhý a Peter Hertel. Na seminári prednášala Kateřina Lachmanová z Česka. „Táto žena už mnoho rokov povzbudzuje Cirkev, vyučuje. A teraz chce povzbudiť Litvu.“ Týmto slovami ju predstavil P. Rastislav Dluhý.

Kateřina Lachmanová hovorila o službe v cirkvi a o tom ako predísť vyhoreniu. Syndróm vyhorenia je podľa nej spôsobený nezdravým chápaním služby ako obety a túžbou, aby bol každý spokojný. To znamená, že sami seba obetujeme. Je nebezpečné ignorovať zdravé hranice medzi službou a osobnými potrebami. „Byť služobníkom Pána neznamená byť otrokom“.

Žiadna služba nemôže byť oddelené od Ježiša, ktorý je zdrojom života. „Je dôležité pracovať vo vnútornej slobode, s určitým odstupom, bez pripútanosti,“ povedala Kateřina Lachmanová a zdôraznila, že Boh nás povolal, aby sme neboli úspešní, ale aby sme Mu boli verní.

Ježiš si za svojich apoštolov vybral jednoduchých, slabých ľudí. Boh robí svoje úžasné diela cez slabých ľudí, ktorí majú chyby, obmedzenia. Boh je rád, že môže pracovať so „slabým materiálom“!

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Kaunase

Príbuzné články:

Duchovná obnova v litovskom Kaunase

Redemptoristi otvorili novú misijnú komunitu na Litve

Prvé Vianoce slovenských redemptoristov v Kaunase

Misijný výjazd v litovskom Kaunase

O misiách v Kaunase v litovčine

Víkend s Duchom Svätým v litovskom Kaunase

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved