DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaRímskokatolícka farnosť Poprad sa pripravuje na sväté misie

Rímskokatolícka farnosť Poprad sa pripravuje na sväté misie

Na základe pozvania dekana ThDr. Ondreja Borsíka uskutočnia pátri redemptoristi od 24. septembra do 2. októbra 2016 ľudové misie v meste Poprad. Misijný program bude hlavne v dvoch kostoloch. V konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie bude misie viesť tím P. Michala Zamkovského. Na juhu, v kostole sv. Cyrila a Metoda, bude mať misijný program na starosti tím P. Petra Hertela. Misijné aktivity sa čiastočne budú konať aj v iných kostoloch. Niektoré budú na námestí a pre mládež v školách. Redemptoristom, ktorí budú hlavne k dispozícii na spovedanie, budú vypomáhať evanjelizačným programom laici z misijných spoločenstiev Rieka Života a Calvary.

Misie vo farnosti Poprad začínajú prípravným týždňom, 14. septembra. Prvý deň príprav sa začne novénou k Duchu Svätému, ktorá sa bude modliť na začiatku svätých omší v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie o 15:45 a v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 18:30. Okrem svätých omší je pripravená v stredu 14. septembra Krížová cesta pokánia s pátrom M. Zamkovským (začiatok o 16:30 pri Kostole sv. Heleny v Kvetnici). V rámci týždňa veriacich tiež čaká odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie (15. 9. o 10:00), ktorú bude celebrovať prof. F. Trstenský, privítanie relikvií bl. sestry Zdenky, adorácia svätého kríža, Nikodémova noc (čas pre duchovný rozhovor s kňazom + sviatosť zmierenia), modlitby k Božiemu milosrdenstvu, modlitba a adorácia za oslobodenie a uzdravenie, adorácia Ježiša v Božom slove.

PP prípravný týždeň

gabriela.kalafusova@hotmail.com