Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

P. Zoričák na prípravnom zhromaždení na XI. európske stretnutie mladých pri redemptoristoch

P. Ján Zoričák, pôsobiaci vo Frýdku, sa zúčastňuje prípravného stretnutia na XI. európske stretnutie mladých pri redemptoristoch.

STREDA

Pred začiatkom podujatia si účastníci urobili prehliadku historických pamiatok mesta, ktorého dominantou je palác Alhambra, v ktorom  v minulosti sídlili moslimskí a neskôr kresťanskí panovníci a preto nesie v sebe stopy obidvoch kultúr.  Večerná svätá omša o 19:30 sa niesla v medzinárodnom duchu, čoho symbolom boli aj vlajky jednotlivých krajín rozložené na voľnej ploche kaplnky. Nasledovalo privítanie zo strany miestnej komunity. Evanjelium o povolaní účeníkov sa prepojilo s predstavením jednotlivých členov konferencie. Predstavený kláštora nám po sv. omši urobil prehliadku miestneho kostola a veže s vyhliadkou na okolie. Potom nasledovalo posedenie v záhrade kláštora spojené s občerstvením a hudbou.

ŠTVRTOK

Témou dňa bol stručný prierez počiatkov redemptoristickej pastorácie s mládežou. Neskôr sme v skupinách diskutovali o svojich provinciách, napr. čo sa nám podarilo dosiahnuť, naše silné a slabé stránky a čo by sme chceli zlepšiť. Následne každá provincia prezentovala svoju prácu s mládežou. Odzneli rôzne inšpiratívne referáty, ako púte redemptoristickej mládeže, animátorske školy vedené redemptoristami ako aj evanjelizácia prostredníctvom muzikálov a divadelných hier. Pri svätej omši zaznelo evanjelium o blahoslavenstvách, ktoré pripomína predovšetkým aktívnu stránku kresťanského života. Po celodennom programe nasledovala prechádzka večernou Granadou.

PIATOK

Po rannej modlitbe, ktorú viedol domáci prípravný tím, sme pokračovali v našich rokovaniach ohľadne praktických stránok plánovaného stretnutia. Prešli sme si priestory, v ktorých budú prebiehať podujatia. Boli sme oboznámení s hymnou a logom stretnutia. Heslo stretnutia znie ,,All together“.  Neobišli sme ani perlu mesta, ktorou je miestna renesančno-baroková katedrála, v ktorej sú pochovaní španielskí králi. Večer sa ukončila oficiálna časť stretnutia, kde sme sa poďakovali hostiteľom. Našu provinciu Bratislava-Praha zastupovali okrem pátra Zoričáka Barbora Kašperová za Slovensko a Jana Šamajová za Česko. Celkový počet účastníkov bol 40. Termín budúcoročného stretnutia redemptoristickej mládeže bol stanovený na 25-29. júla 2018.

P. Ján Zoričák, účastník podujatia

Foto z cssr.news :

 

GRANADA-MADRID-ESPINO: 12-15 Júl 2017

Program

Streda, 12 Júl 2017:

Deň príchodu

14:15 Obed (pre tých, ktorí pricestovali skôr)

17:00 do  19:00 – Recepcia

19:30 – Úvodná svätá omša v miestnosti San Alfonso

20:30 – Barbecue večera  animovaná  “rociero group”

 

Štvrtok, 13 Júl 2017:

9:00 – Raňajky

9:30 – Ranná modlitba

10:00 – Workshop 1: INFORMÁCIE … Služba mladých v Európe

11:30 – Prestávka

12:00 – Workshop 2: HODNOTENIE … Ako vidíme službu mladých a o čom snívame?

13:30 – Prestávka

14:00 – Obed

16:30 – Workshop 3: REALITA … Čo robíme?

18:00 – Prestávka

18:30 – Workshop 4: PROJEKT …  PJVR (Služba mladých) v Madride # TuCuentas

20:00 – Svätá omša

21:00 – Večera

22:00 – Večerná prechádzka Granadou – zmrzlina

 

Piatok, 14 Júl 2017:

9:00 – Raňajky

9:30 – Ranná modlitba

10:00 – Workshop 5: PREZENTÁCIA … GRANADA’18

11:30 – Prestávka

12:00 – Workshop 6: RÔZNE ASPEKTY … Praktické otázky, logistika, atď.

14:00 – Obed

16:30 – Video prezentácia

17: 00-21: 00 – NÁVŠTEVA miest Stretnutia v  Granade

21:00 – “Tapas” večera

 

Sobota, 15 Júl 2017:

9:30 – Raňajky

10:30 – Modlitba za vyslanie na misiu mladých

11:30 – Odchod autobusom do Madridu

14:00 – Jedlo – sendviče

19:00 – Príchod do Madridu

21:00 – Večera

22:00 – Prehliadka mesta

 

Zdroj: www.cssr-europe.com

Príbuzné články:

Stretnutie sekretariátu pre evanjelizáciu (február 2017)

Mladí z Rieky Života pripravujú videá na kurz Objav Krista

Veľká noc mladých v Španielsku (Veľká noc 2017)

Kňaz Damián Montes na SDM v Krakove

24 hodín pre Pána (pôst 2017)

Dojmy z Oázového leta vo Vinnom (leto 2016)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved