Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie Sekretariátu pre evanjelizáciu

16. februára 2017

Sekretariát pre evanjelizáciu Konferencie Európa sa 7. februára zišiel na výročnom stretnutí v Ríme. Prítomní boli P. Jacek Zdrzałek, koordinátor Konferencie, P. Pedro López, predseda Sekretariátu pre evanjelizáciu, P. Martin Huk, predsedaľ výboru pre misijnú spoluprácu a P. Pietro Sułkowski, predseda výboru pre mládež. Svoje príspevky poslali aj P. Pawel Drobot, predseda pracovnej skupiny Nových misijných iniciatív a P. Winfried Pauly, predseda pracovnej skupiny pre sociálne služby.

Na programe bolo zhodnotenie pastoračnej práce jednotlivých skupín za rok 2016. Rôzne výbory pripravili počas roka mnohé stretnutia, najmä počas mesiacov júl a august: pútnický projekt v Astorge (Španielsko), SDM v Krakove (Poľsko), stretnutie mládeže vo Vroclave (Poľsko) a iné.

Počas stretnutia sa venovala pozornosť správe a rozhodnutiam poslednej generálnej kapituly, uskutočnenej v meste Pattaya (Thajsko) a zvláštnym spôsobom tým rozhodnutiam, ktoré sa týkajú práce Sekretariátu.

Časť práce bola zameraná na rozličné projekty, ktoré sa uskutočnia počas tohto roku 2017.

  • Stretnutie pracovnej skupiny pre sociálne služby sa uskutoční v meste Bochum (Nemecko) od 21. do 23. marca. Účastníci získajú informácie o utečeneckých táboroch a budú mať skúsenosť medzináboženského dialógu s moslimami tohto mesta. Pozvaní zúčastniť sa tohto stretnutia sú spolupracovníci z rôznych oddelení Konferencie.
  • Skupina pre misijnú spoluprácu sa stretne v júni, aby vyhodnotila prácu za posledné šesťročie a pripravila Druhé stretnutie laických a rehoľných redemptoristov na úrovni konferencie v roku 2018.
  • skupina Nových misijných iniciatív pripravuje ďalší REDCAMP (škola evanjelizácie). Uskutoční sa od 11. do 17. júla 2017 v Porto a Vila Nova di Gaia (Portugalsko). Je otvorená pre všetkých.
  • výbor pre mládež sa stretne v Granade (Španielsko) od 12. do 15. júla 2017. Jeho členovia sa stretnú s delegátmi pre mládež z rôznych oddelení asociácie, aby pripravili Európske stretnutie mladých v Granade v roku 2018.
  • pútnický pojekt v Astorge (Španielsko) bude prebiehať počas mesiacov júl a august. Bude slúžiť pútnikom, ktorí sú na ceste do Santiago de Compostela. Potrební sú dobrovoľníci z rôznych oddelení asociácie.

Ešte raz, ďakujeme komunite z kostola sv. Joachima v Ríme za bratské privítanie, ktorého sa nám dostávalo počas nášho stretnutia.

Pedro López, CSSR

Zdroj

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved