Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Konalo sa podujatie 24 hodín pre Pána

UPC bl. Sestry Zdenky Schelingovej a redemptoristi, v spolupráci so spoločenstvami Bratislavskej arcidiecézy organizovali podujatie s názvom 24 hodín pre Pána. Veriaci sa zapojili do modlitby chvály, príhovoru, adorácie, ticha a čakania na Pána v dňoch 31. marca a 1. apríla v Kaplnke bl. sestry Zdenky Schelingovej Vysokej školy sv. Alžbety na Námestí Slobody č.3 v Bratislave. Po celý čas bola vystavená Oltárna sviatosť, ponúknutá bola aj sviatosť zmierenia. 31. marca o 20:00 celebroval svätú omšu Mons. Jozef Haľko.

Podujatie bolo odpoveďou na výzvu pápeža Františka. K tomuto podujatiu pozval Cirkev v Roku milosrdenstva a výzvu zopakoval aj 22. marca 2017 počas generálnej audiencie„Kiež aj tento rok prežívame tento výnimočný milostivý moment pôstneho putovania v mnohých kostoloch, na zakúsenie radostného stretnutia s milosrdenstvom Otca, ktorý všetkých prijíma a odpúšťa im.“

Autor fotografií: Pavel Kováč

Všetky fotografie nájdete TU

PROGRAM

31.marec 2017

15:00-18:00 – KOMUNITA EMANUEL

15:00 – vystavenie Sviatosti Oltárnej

15:00-16:00  Boh, ktorý sa volá milosrdenstvo /korunka božieho milosrdenstva obetovaná za všetkých, ktorým „život nič nedaroval zadarmo“, ktorí túžia po milosrdnej láske, prepojená hudbou/
16:00-17:00 – Boh, ktorý je Otec 
/odovzdávanie všetkých synov a dcér, ktorí blúdia bez identity detí svetom, aby spoznali  lásku Boha Otca/

17:00-18:00 – Boh, ktorý je verný 
/odovzdávanie v modlitbe tých, čo prestávajú dúfať, čo hľadajú odpovede na svoje otázky, všetkých tých, ktorých zachvacuje boj pochýb/

18:00-22:00 – SPOLOČENSTVO CALVARY pri redemptoristoch

18:00-18:30 – tichá adorácia

18:30-19:30 – chvály

20:00-21:00 – svätá omša s biskupom Jozefom Haľkom

21:00-22:00 – tichá adorácia

22:00-1:00 – ARCIDIECÉZNE CENTRUM MLÁDEŽE

Počas týchto troch hodín chceme pred Ježišom v Eucharistii ďakovať za poklady, ktorými požehnal mladých počas minuloročných SDM v Krakove. Zároveň chceme skúmať, aké ovocie v nás tieto dni zanechali. Necháme sa viesť materiálmi nazvanými Stopy SDM pripravenými na základe príhovorov Pápeža Františka (viac na www.svetovednimladeze.sk).

22:00 – 23:00 – Červená stopa SDM: Mladí na dôchodku?

„Milosrdenstvo má vždy mladú tvár..“ hovorí pápež František.

Rozjímaním nad touto stopou nás bude sprevádzať mladý taliansky klavírny virtuóz (inštrumentálna hra na klavíri + pauzy ticha).

 23:00-0:00  – Modrá stopa SDM: Mladí na gauči?

Nebuďme leniví. „V živote treba riskovať, kto neriskuje, nevyhráva!“ – pápež František.

Tichá adorácia spojená s čítaním niektorých úryvkov na tému tejto stopy.

 0:00-1:00 – Žltá stopa SDM: Mladí snilkovia?

„Ježiš túži priblížiť sa životu každého, kráčať po našej ceste naplno, aby sa jeho a náš život skutočne stretli.“

Modlitbu chvál vedie Zuzka Kukanová (Titi).

1.apríl 2017

01:00-4:00 – PODIVNÝ RAJ

tichá adorácia s chvíľami čítania zo Svätého písma, zamyslenia (všetky tri hodiny)

04:00-7:00  – SVETSKÝ RÁD BOSÝCH KARMELITÁNOV

04:00-05:00 – tichá adorácia

05:00-06:00 – čítanie Božieho slova s liturgie hodín

06:00-07:00 – Liturgia hodín (invitatórium, posvätné čítanie, ranné chvály)

07:00-10:00  – SPOLOČENSTVO MOST

Moderovaná adorácia (v každej hodine bude priestor na rozjímanie nad Božím Slovom na vybrané témy a bude tiež priestor na vlastnú reflexiu a  modlitbu v tichu).

07.00-08.00  – Odpustenie

08.00-09.00 – Rozhodnutie

09.00-10.00 – Nový život s Kristom

10:00-13:00  – SPOLOČENSTVO JORDÁN
10:00 – 10:30 – tichá adorácia
10:30 – 11:30 – chvály
11:30 – 12:00 – tichá adorácia
12:00 – 12:30 – Modlitba Anjel Pána a Modlitba svätého ruženca
12:30 – 13:00 – tichá adorácia
13:00-15:00 – VEČERADLO PANNY MÁRIE
13:00-14:00 – mariánske večeradlo (s modlitbou ruženca)
14:00-15:00 – tichá adorácia
15:00 – MODLITBA A ZÁVEREČNÉ EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
SPOVEDANIEpiatok 31.marec 2017
15:00-18:00 – P. Rastislav Dluhý
18:30-20:00 – O. Pavol Mikula
20:00-21:00 – P. Viktor Mišuth
21:00-22:00 – O. Jozef Pajerský
SPOVEDANIEsobota 1.apríl 2017
8:00-10:00 – P. Rastislav Dluhý
13:00-14:00
Príbuzné články:

24 hodín pre Pána

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved