Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Primície P. Stanislava Marcina

V sobotu 26. augusta 2023 slávil v Raslaviciach (okres Bardejov) novokňaz P. Stanislav Marcin CSsR primičnú svätú omšu. Koncelebroval miestny farár Ivo Jakubík, provinciál P. Jozef Mihok a ďalší redemptoristi, ako aj diecézni kňazi. Slávnostným kazateľom bol P. Václav Hypius CSsR.

Novokňazovi Stanislavovi prajeme veľa požehnania v jeho službe.

Záznam slávnostnej kázne P. Václava Hypiusa CSsR:

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved