Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prebieha príprava na doživotné sľuby

V našej redemptoristickej tradícii doživotnej profesii predchádza mesiac prípravy. Tohtoročného mesiaca obnovy sa zúčastňuje sedem spolubratov (dvaja z Provincie Bratislava – Praha a piati z Varšavskej provincie).

Konferencie, ktoré vedú spolubratia, kňazi, zasvätené osoby a laici, sa venujú témam spirituality a histórie našej kongregácie, rozoberajú rehoľné sľuby a rôzne oblasti súvisiace so zasväteným životom, ktoré sa nás buď týkajú teraz alebo sa nás môžu týkať v budúcnosti.

Prednášajúci sa s nami delia o svoje bohaté skúsenosti a vieru, za čo sme im nesmierne vďační. Je však dôležité zdôrazniť, že najdôležitejšími momentmi počas mesiaca obnovy sú spoločné modlitby. Každý deň sa začína rozjímaním o Božom Slove a Eucharistii a na konci dňa máme príležitosť rozjímať o obsahu udalostí dňa a ďakovať eucharistickému Ježišovi za dar nášho povolania v adorácii.

Voľný čas využívame na návštevu svätýň a miest spojených so životom a pôsobením zasvätených osôb (Stary Sącz – sv. Kinga, Podegrodzie – sv. Stanisław Papczyński, Tropie – sv. Andrzej Świerad, Lipnica Murowana – sv. Szymon a Maria Teresa a Urszula Ledóchowska, Dukla – sv. Ján). Náš mesiac obnovy sa skončí 4. augusta; potom pôjdeme na priamu prípravu na doživotné sľuby, t. j. na 8-dňové rekolekcie, ktoré budú prebiehať v kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou. Rekolekcie budú viesť naši spolubratia z komunity v Ríme P. Andrzej Wodka CSsR a P. Piotr Chyła CSsR.

Zdroj: br. Almar Suchan CSsR (redemptor.pl)

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Príbuzné články: V Krakove sa začal medziprovinciálny mesiac duchovnej obnovy

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved