Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Krakove sa začal medziprovinciálny mesiac duchovnej obnovy

Eucharistia slávená 5. júla 2022 v kaplnke rehoľného domu redemptoristov v poľskom Krakove bola prvým bodom štvortýždňovej duchovnej prípravy, ktorú sedem bratov začalo pred svojimi augustovými večnými sľubmi. Skupinu tvorí päť bratov z Varšavskej provincie a dvaja z Provincie Bratislava – Praha: Jan Kuník a Lukáš Michalovič. Prvý týždeň trávia v Krakove a ďalšie tri týždne v Tuchove. Páter Adam Kośla CSsR, prefekt študentátu v Poľsku, má bratom uľahčiť prípravu a dohliadať na formačný program.

V mesiaci duchovnej obnovy majú kandidáti na večné sľuby príležitosť dôkladne sa pripraviť na túto dôležitú udalosť. Robia to účasťou na duchovných konferenciách, osobnou modlitbou, účasťou na Eucharistii, adoráciou Najsvätejšej sviatosti a jednoducho spoločným trávením času v komunite. Mesiac obnovy je tiež časom, aby si kandidáti pripomenuli významné osobnosti, vrátane svätých a blahoslavených Kongregácie, ktorí sú príkladom nasledovania Vykupiteľa pre každého redemptoristu.

Prosíme, zachovajte v modlitbe tých, ktorí vstúpili do tohto osobitného obdobia priamej prípravy na večno sľuby, aby mohli v slobode a s veľkorysosťou odpovedať na Kristovo pozvanie žiť sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti ako redemptoristi počas celého života.

Br. Dominik Król CSsR (zdroj Scala News, preklad mediálny tím redemptoristov)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved