Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vianočná novéna

Sv. Alfonz napísal množstvo diel, medzi ktorými je aj viacero Vianočných novén. Ponúkame myšlienky z jednej z nich. Konkrétne myšlienky zo 16. a 17. novembra novény.

Naši prví rodičia sa vzbúrili proti Bohu a boli vyhnaní z raja. Adam aj Eva a všetci ich potomkovia boli preto odsúdení na smrť. Boží Syn však smútil kvôli stratenému človeku.

Uvažujme ako Večné Slovo hľadalo spôsob ako zapáliť svojou láskou človeka: “Keď stratím človeka, ako by som nič nemal. Akoby som stratil úplne všetko. Veď moje potešenie je byť s človekom.” Zdá sa, akoby sa Boh kvôli láske k človeku zbláznil.

Jeho spravodlivosť hovorí: “Zomriem ak nezomrie Adam.” Jeho milosrdenstvo zasa hovorí: “Zahyniem ak človek nezíska odpustenie.” Boh to počuje a rozhodne, že na vyslobodenie človeka, ktorý je odsúdený na smrť, je potrebné, aby zomrel niekto nevinný: “Nech zomrie niekto, kto nie je dlžníkom smrti.”  Odpoveď nepríde od žiadneho anjela, cherubína, ani serafína. Všetci ostanú ticho. Zaznie len jeden hlas, hlas Večného Slova, ktorý hovorí: Hľa, tu som, pošli mňa.”

Predstavme si ako Boh Otec hovorí Synovi: “Moje dieťa, na zemi budeš musieť podstúpiť mnoho skúšok. Narodíš sa v jaskyni. Nebude pre teba miesto, iba v maštali, kde sa chodia kŕmiť zvieratá. Ako novorodenec budeš na úteku do Egypta, aby si unikol Herodesovým vraždiacim rukám. Neskôr po návrate budeš pracovať v dielni s chudobnými ako pokorný sluha. Napokon vyčerpaný utrpením, potupený a opustený, budeš musieť obetovať svoj život na kríži.” Ježiš odpovedal: “Otec, to nevadí. Rád podstúpim čokoľvek, len nech sú ľudia zachránení.”  

“Ach človek! Pozri, na zem ma nepriviedlo nič iné, len láska k tebe. Prečo teda odo mňa utekáš? Ostaň so mnou, miluj ma, nevyhýbaj sa mi, lebo ťa nesmierne milujem.” 

Modlitba

Čo iné, než tvoja láska k nám by ťa pritiahla, aby si zostúpil k nám na zem a aby si sa narodil v jaskyni? Čo ťa presvedčilo, aby si odišiel z lona Otca a aby si si ľahol do žľabu v maštali? Opustil si trón nad hviezdami a nechal si sa položiť na slamu. Zanechal si deväť chórov anjelov a uložili ťa medzi ovce a voly. Ty, ktorý zapaľuješ svätým ohňom serafínov sa teraz trasieš od zimy v maštali! Ty dávaš slnku, hviezdam a planétam pohyb a ty sám sa teraz nevieš pohnúť bez toho, aby ťa niekto niesol v náručí! Ježiš, už nechcem byť od teba oddelený. Chcem byť s tebou po celý život a po celú večnosť. Prijmi ma, neodmietni ma, hoci si to zaslúžim.

Zdroj: Novena for Christmass: The Complete Works of St. Alphonsus de Liguori. Rev. Eugene Grimm (Ed.)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved