Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Páter Mykola Bychok CSsR bol vymenovaný za biskupa ukrajinskej Eparchie sv. Petra a Pavla v austrálskom Melbourne

Svätý Otec prijal rezignáciu dovtedajšieho arcibiskupa Petra Stasiuka CSsR a vymenoval za biskupa pátra Mykolu Bychoka CSsR, v súčasnosti pôsobiaceho vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku (USA).

Páter Mykola Bychok sa narodil 13. februára 1980 v Ternopile na Ukrajine. Do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa vstúpil v júli 1997. Formáciu absolvoval na Ukrajine a v Poľsku, kde získal licenciát z pastorálnej teológie. Rehoľné sľuby zložil 17. augusta 2003 a 3. mája 2005 bol vo Ľvove vysvätený za kňaza. Pôsobil ako misionár v Rusku, predstavený domov a člen provinciálnej rady na Ukrajine, a od roku 2015 ako vikár vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku (USA).

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved