Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Viktor Mišuth CSsR napísal knihu o redemptoristoch z Puškinovej

Príbeh vpísaný do múrov domu, ktorý si veľa pamätá. Ale predovšetkým príbehy ľudí, ktorí tu žili a pôsobili, príbehy o redemptoristoch pôsobiacich pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Knihu Redemptoristi z Puškinovej ulice vydal P. Viktor Mišuth CSsR, člen komunity redemptoristov na Puškinovej a kronikár provincie.

Kniha Redemptoristi z Puškinovej ulice je o príbehu vpísaného do múrov domu, ktorý si veľa pamätá. Ale predovšetkým je o príbehoch ľudí, ktorí tu žili a pôsobili, o redemptoristoch pôsobiacich pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, ale aj tých, ktorí s redemptoristami spolupracovali, či už v období demokracie alebo aj počas obdobia neslobody.

Príbeh redemptoristov v Bratislave je spojený už od roku 1935 s kostolom zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi. V roku 1950, po zrušení mužských reholí, bola prerušená aj ich bohatá apoštolská činnosť. V roku 1968, keď nastalo uvoľnenie, začali redemptoristi opäť pôsobiť vo svojom kostole. V roku 1974, hoci pod dozorom Štátnej bezpečnosti a obmedzeniami, začal pri Kostole sv. Cyrila a Metoda pôsobiť spevácky zbor Céčko. Kostol sa stal miestom, kde vyrastala nová generácia zapálených ohlasovateľov evanjelia počas náboženskej neslobody.

Po Nežnej revolúcii v novembri 1989 sa redemptoristi mohli vrátiť do kláštora, aby tu pokračovali v stopách tých, ktorí boli odtiaľ násilne vyvezení.

Knihu P. Viktora Mišutha CSsR, ktorý je členom komunity na Puškinovej a kronikárom provincie, si môžete kúpiť v eshope nášho vydavateľstva.

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved