Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Roman Janáč novým rektorom vo Frýdku

21. apríla 2017 o 19:00 bol v kláštornej kaplnke vo Frýdku P. Roman Janáč inštalovaný do úradu rektora vo Frýdku. Obradu sa zúčastnili členovia miestnej komunity, ako aj provinciál P. Václav Hypius, jeho zástupca P. František Boldy ako aj ekonóm provincie P. Patrik Grotkovský. Do úradu farára ho ustanovil dekan Rudolf Sikora.

Nový rektor komunity bude aj novým farárom. Komunita má 4 členov. Frýdek je pútnickým miestom, chrám bol vyhlásený za baziliku minor. Komunita spravuje 2 kostoly vo Frýdku ako aj 2 filiálky: Lískovec a Staré mesto. Farnosť duchovne spravuje rôzne charitatívne a sociálne zariadenia, napr.  Hospic, Charitný dom, Oázu pokoja a zariadenie Gaudium.

Stránka s informáciami o farnosti

Príbuzné články:

Na Svatej Hore a vo Frýdku boli inštalovaní noví rektori

Příprava před prvním Sv. Přijímaním

13. duben 2017, Památka Poslední večeře Páně,Frýdek-Místek

 14. duben 2017, Velký pátek- Křížová cesta,Frýdek-Místek

14. duben 2017, Velký pátek, Frýdek-Místek

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved