Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Teplička nad Váhom

V októbri 2018 sa vo farnosti Teplička nad Váhom a vo filiálke Mojš konali ľudové misie. Po roku sa sem pátri redemptoristi opäť vrátili a pod vedením tímu P. Ivana Flimela vedú obnovu misií.

Počas celej stredy 16. októbra boli vo farnosti vystavené relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré v týchto týždňoch putujú po celom Slovensku. Veriaci  z Tepličky mali takto možnosť privítať vo svojej farnosti tieto vzácne relikvie práve na začiatku obnovy. Program bol celodenný: ružence, pobožnosti, krátky film o sv. Vincentovi, možnosť individuálnej modlitby atď.

Program obnovy ľudových misií začal večer spovedaním pred a počas sv. omše s príhovorom o sv. Vincentovi, ktorú celebrovali lazaristi. O 21.00 sa P. Robert Režný modlitbou pri sv. Vincentovi  rozlúčil v mene celej farnosti s relikviami v Tepličke nad Váhom. Vo štvrtok pátri redemptoristi navštívili chorých: 27 v Tepličke, 7 vo filiálke Mojš a P. Róbert vyspovedal a odslúžil sv. omšu v Domove dôchodcov sv. Žofie Bosniakovej v Tepličke. Zároveň vo štvrtok doobeda v miestnej štátnej základnej škole prebehol evanjelizačný program, ktorý mal na starosti P. Jozef Mihok CSsR so spoločenstvom Shekinah z Radvane pri Banskej Bystrici. V piatok viedli misionári modlitbu ruženca v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Večer si počas sv. omše obnovilo svoje manželské sľuby 27 manželských párov. V sobotu večer po sv. omši si veriaci vo farskom kostole mohli pozrieť dokument o Matke ustavičnej pomoci. Obnova misií vyvrcholila v nedeľu 20. októbra.

P. Ivan pri relikvii sv. Vincenta
P. Róbert v Domove dôchodcov

Príbuzné články:

Misie vo farnosti Teplička nad Váhom

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved