Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novým provinciálom redemptoristov je Václav Hypius

II. riadna provinciálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Provincie Bratislava – Praha si včera a dnes volila nové vedenie. Provinciálom redemptoristov na najbližšie štyri roky bude P. Václav Hypius.

Za vikára nového provinciála rehole V. Hypiusa bol zvolený P. František Boldy. Po včerajšej voľbe boli dnes (23. januára) obaja v tejto funkcii oficiálne potvrdení generálnym predstaveným P. Michaelom Brehlom, ktorý sa v týchto dňoch zúčastňuje Svetových dní mládeže v Paname. Kapitula redemptoristov počas svojho zasadnutia zvolila tiež členov riadnej i mimoriadnej konzulty. Členmi riadnej konzulty v ďalších štyroch rokoch budú P. František Boldy (prvý radca) a P. Peter Slobodník (druhý radca), za členov mimoriadnej konzulty boli zvolení P. Jozef Mihok a P. David Horáček (radcovia v rozšírenej rade). Na provinciálnej kapitule redemptoristov Provincie Bratislava – Praha, ktorá sa koná tento týždeň v Čičmanoch, sa zúčastňuje 44 redemptoristov z 10 komunít pôsobiacich na Slovensku, v Česku a na Litve, ako aj dvaja zástupcovia laikov spojených s misijnou činnosťou rehole.

Václav Hypius CSsR sa narodil 19.11. 1967 v Bojniciach. Maturoval v roku 1986 na gymnáziu v Prievidzi, v rokoch 1986 – 1991 študoval na CMBF v Bratislave. Počas štúdií vstúpil do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 1991 zložil doživotné rehoľné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 9. 5. 1992 v bazilike na Starých Horách. V rokoch 1992 – 1994 absolvoval postgraduálne štúdiá spirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme s titulom Thlic. Od roku 1994 do 1995 bol sóciom noviciátu v Podolínci. V rokoch 1995 – 1996 pôsobil ako kaplán na Starých Horách, od roku 1996 do roku 2009 ako magister noviciátu v Podolínci. Od roku 1999 do 2008 bol rektorom komunity v Podolínci. Od roku 2009 pôsobil ako farský administrátor v Banskej Bystrici – Radvani a ako rektor komunity. V januári 2011 bol zvolený za viceprovinciálneho predstaveného. Od februára 2017 bol provinciálom spojenej provincie Bratislava – Praha.

 

Príbuzné články:

V Čičmanoch prebieha provinciálna kapitula redemptoristov

Komunitná modlitba pred voľbami predstavených

Provincia redemptoristov Bratislava – Praha si zvolila svoje vedenie

Vznikla provincia Bratislava – Praha

Správa o kapitule v TV LUX – 4,32 min

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved