Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novým provinciálom redemptoristov je P. Jozef Mihok

III. riadna provinciálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Provincie Bratislava – Praha si včera volila nové vedenie. Provinciálom redemptoristov na najbližšie štyri roky bude P. Jozef Mihok.

Za vikára nového provinciála rehole J. Mihoka bol zvolený P. František Boldy. Po včerajšej voľbe boli dnes obaja v tejto funkcii oficiálne potvrdení generálnym predstaveným P. Rogériom Gomesom. Kapitula redemptoristov počas svojho zasadnutia zvolila tiež členov riadnej i mimoriadnej konzulty. Členmi riadnej konzulty v ďalších štyroch rokoch budú P. František Boldy a P. Václav Hypius, za členov mimoriadnej konzulty boli zvolení P. Martin Macko a P. Tomáš Regeš. Na provinciálnej kapitule redemptoristov Provincie Bratislava – Praha sa zúčastňuje 41 jej členov z 10 komunít pôsobiacich na Slovensku, v Česku a  Litve, viceprovinciál Viceprovincie Michalovce, ako aj zástupcovia laikov spojených s misijnou činnosťou rehole.

P. Jozef Mihok CSsR sa narodil 5. 1. 1987 v Prešove. Po maturite na gymnáziu v Sabinove vstúpil v roku 2005 do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 2011 zložil doživotné rehoľné sľuby. V rokoch 2005 – 2012 študoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (Aloisiana). Kňazskú vysviacku prijal 22. 6. 2013 v Prešove. Od roku 2013 bol členom komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani; od júla 2019 je správcom farnosti Banská Bystrica – Radvaň. V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako externý formátor v medzinárodnom noviciáte Lubaszowa – Podolínec, od roku 2015 ako externý formátor formačnej komunity v Bratislave. V januári 2019 bol zvolený za mimoriadneho člena konzulty Provincie Bratislava – Praha. Na Popolcovú stredu v roku 2016 dostal od pápeža Františka mandát misionára milosrdenstva.

III. riadna provinciálna kapitula Provincie Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov začala 9. januára 2023 v Dome Xaver v Badíne. Kapitula je zhromaždením všetkých členov s doživotnými sľubmi a delegátov za formačnú komunitu, ako aj laikov spojených s misijnou činnosťou rehole. Súčasťou programu boli okrem voľby nového vedenia aj hodnotiace správy provinciálneho predstaveného Provincie Bratislava – Praha, predstaveného Viceprovincie Michalovce, vedúcich jednotlivých sekretariátov a komisií, riaditeľa vydavateľstva Slovo medzi nami, rektorov domov, prefekta študentov a zástupcu študentov za ostatné štvorročie. Hosťami kapituly sú P. Johannes Römelt, koordinátor Konferencie Európa, provinciál ľvovskej provincie P. Volodymyr Boreyko a provinciál varšavskej provincie P. Janusz Sok.

Reportáž Rádia Lumen z provinciálnej kapituly redemptoristov odvysielaná 13. januára 2023
Vyjadrenie provinciálneho vikára P. Františka Boldyho CSsR pre Rádio Proglas odvysielané 13. januára 2023

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved