Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novembrové číslo časopisu Slovo medzi nami

Novembrové číslo mesačníka Slovo medzi nami, ktorý je slovenskou verziou amerického časopisu Word Among Us, píše o tom, že Boh od nás dnes žiada postaviť sa do trhliny a vybudovať múr. Prináša tiež ukážku z novej knihy Alice von Hildenbrand Privilégium byť ženou, ktorá vychádza vo vydavateľstve redemptoristov.

 

Múr má trhliny, no Boh svoj ľud ochráni

Aj keď sa staráme o svoju rodinu, podávame ruku ľuďom v núdzi či slávime svätú omšu, a tak pomáhame budovať múr svätosti a lásky, vieme, že tento múr nie je úplný. Stále v ňom nachádzame trhliny, ale môžeme prosiť Boha, aby svoj ľud ochránil, kým bude múr úplný – až do dňa, keď Ježiš opäť príde v sláve.

 

Milosť modlitby, do ktorej je pozvaný Boh

Modlitba za druhých je najjednoduchším skutkom lásky. Milosť modlitby príhovoru spočíva v tom, že je do tohto procesu pozvaný Boh. A tak môže človek robiť všetko komplikované, čo má pred sebou, s väčším pokojom, s väčšou istotou a dôverou. Boh je s ním, pomôže mu a bude ho viesť. Príhovor nie je len prednesenie svojich potrieb Bohu a čakanie na Boží zásah. Je to úkon viery, dôvery, ktorým dávame najavo, že ten, ku komu sa modlíme, je všemocný a nekonečne láskavý. Modlime sa dovtedy, kým si nebudeme istí, že nás Boh vypočul. Žiadna modlitba nie je nepodstatná alebo zbytočná; treba v nej vytrvať a všímať si, ako Boh koná. Aj keď nám nedá to, o čo ho prosíme, buďme vnímaví voči tomu, čo sa bude diať a potom pochopíme – Boh nám dá niečo veľmi dobré.

 

Pôst a príhovor

Medzi pôstom a modlitbou príhovoru je v celom Písme a v dejinách Cirkvi úzke spojenie. Pôstom Bohu hovoríme, že sme rozhodnutí spraviť pre naplnenie nášho úmyslu všetko, no potrebujeme Jeho pomoc. Je to spôsob otvoriť Bohu dvere a prosiť ho, aby vstúpil do danej situácie.

 

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.

 

Príbuzné články:

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved