Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

Drahí bratia a sestry,

ako mnohí viete, washingtonský arcibiskup, kardinál Donald Wuerl v našom vydavateľ­stve (v USA) vydal niekoľko svojich kníh. Pre nás je však viac než len autorom. Je aj naším dôverným priateľom a poradcom. Vždy, keď sa s ním stretnem, povie mi, akým požehnaním je Slovo medzi nami pre jeho duchovný život. Občas napíše krátku správu a povie nám, ako veľmi ho potešili články v danom čísle.

Pred niekoľkými mesiacmi kardinál Wuerl pozval mňa a Pattyho Mitchella, re­daktora nášho vydavateľstva, do Ríma na au­dienciu so Svätým Otcom. Samozrejme sme to prijali a s nadšením sme si kúpili letenky.

Počas audiencie som pápežovi Františ­kovi predstavil španielske a anglické vyda­nie nášho časopisu a kardinál Wuerl vy­svetľoval, že mnohých katolíkov oslovujú jeho každodenné zamyslenia. Nervózne – a v dosť mizernej španielčine – som sa pá­peža Františka opýtal: „Svätý Otec, dali by ste, prosím, čitateľom Slova medzi nami po­žehnanie?“ Okamžite odpovedal: „Samo­zrejme!“ Sklonili sme sa teda a pápež Fran­tišek nás požehnal – a aj vás všetkých!

Jeff Smith, október 2016

šéfredaktor časopisu v USA

SMN Fr

Príbuzné články:

15. VÝROČIE ČASOPISU NA SLOVENSKU

PÁPEŽ POŽEHNAL ČITATEĽOV SLOVA MEDZI NAMI

DEJINY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI REDEMPTORISTOV 

PUBLIKÁCIE SV. ALFONZA – DUCHOVNÁ KLASIKA?

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved