Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Spomienka na ukrajinských mučeníkov

28. júna si pripomíname spomienku na 4 ukrajinských mučeníkov – redemptoristov. Sú nám mimoriadne blízki a sú pre nás žiarivým vzorom neochvejnej vernosti evanjeliu tvárou v tvár obludnosti totality. 27. júna 2001 boli v Ľvove blahorečení štyria ukrajinskí redemptoristi: pátri Nikolaj Charnetsky, Vasyl Velyčkovsky, Zenon Kovalyk a Ivan Zjatyk.

Bl. Nikolaj Charnetsky (1882-1959) vo veku 35 rokov odišiel zo seminára v Stanislavove (dnešný Ivano-Frankovsk) na Ukrajine, kde prednášal a vstúpil k redemptoristom. Venoval sa misionárskej činnosti, kým nebol vysvätený za biskupa. Počas sovietskej okupácie pracoval v kameňolome a tajne pokračoval v apoštolskej činnosti, až kým ho nezatkli. Vystriedal 30 pracovných táborov a väzníc. Dohromady prežil 600 hodín mučenia a výsluchov. V roku 1956 ho prepustili v očakávaní blízkej smrti. Žil ešte ďalšie tri roky a v roku 1959 zomrel na rakovinu dvanástorníka.

Bl. Vasyl Velyčkovsky (1903-1973) vstúpil do Kongregácie po vysvätení za diakona. Takmer dvadsať rokov kázal na ľudových misiách, kým ho nezatkli a neposlali na nútené práce do uhoľných baní. Po prepustení z väzenia bol v roku 1963 tajne vysvätený za biskupa v moskovskom hoteli. O šesť rokov neskôr ho opäť zatkli, no po niekoľkých mesiacoch bol prepustený kvôli srdcovému ochoreniu. V roku 1972 ho vypovedali z vtedajšieho Sovietskeho zväzu a poslali do Juhoslávie, kde mu bolo umožnené ujsť. Najprv zamieril do Ríma a potom do kanadského Winnipegu. V nasledujúcom roku zomrel na pomalú otravu jedom, ktorý mu bol podaný pred prepustením z väzenia.

Bl. Zenon Kovalyk (1903-1941) bol pôvodne učiteľom základnej školy. Vstúpil k redemptoristom a venoval sa kazateľskej misijnej činnosti. Bol tiež finančným správcom provincie. V noci z 20. na 21. decembra 1940 ho zatkli boľševici a zmizol bez stopy. 29. júna 1941 nemecké jednotky našli jeho telo ukrižované na stene v neslávnej väznici Brygidki v Ľvove.

Bl. Ivan Zjatyk (1899-1952) pôsobil ako formátor a prednášajúci v redemptoristickom seminári v Przemyšli, neskôr bol menovaný vice-provinciálom a generálnym vikárom gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Po zatknutí bol podrobený 72 nociam vyšetrovania, počas ktorých ho mučili, aby ho presvedčili prestúpiť na pravoslávnu vieru a spolupracovať s políciou.

Blahoslavený mučeník Vasyl o zázračnej sile milostivej ikony Matky ustavičnej pomoci

Pri príležitosti 100. výročia obnovenej úcty k obrazu Matky ustavičnej pomoci, v r. 1968, napísal blahoslavený mučeník Vasyľ Velyčkovsky knihu k tomuto jubileu. Aj kvôli tejto knihe bol uväznený a mučený. V knihe napísal: “Z kostola sv. Alfonza v Ríme sa moc jej milosrdenstva vylieva ku všetkým, aj k tým, ktorí žijú na najvzdialenejších miestach na svete. Presné repliky tejto zázračnej ikony boli slávnostne vystavené v rôznych chrámoch. Majú podiel na tej istej zázračnej sile a stali sa prostriedkami pre prúdy hojnej milosti. Z tohto javu je zrejmé to, že si Všemohúci praje, aby úcta k Matke ustavičnej pomoci bola spojená s uctievaním tejto ikony.” 

Úkon uctievania ikony je vyjadrením otvorenosti na posolstvo tajomstva spásy, ktorá je v Kristovi. Toto posolstvo je zahrnuté v symboloch a biblických témach, ktoré sa nachádzajú na posvätnom obraze.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved