Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Mons. Vicente de Paula Ferreira CSsR menovaný za diecézneho biskupa

Pomocný biskup arcidiecézy Belo Horizonte Mons. Vicente de Paula Ferreira CSsR bol v stredu 1. februára pápežom Františkom menovaný za diecézneho biskupa Livramento de Nossa Senhora (Brazília). Biskup Vicente nahradí na tomto poste Mons. Armanda Bucciola, ktorého žiadosť o rezignáciu prijal pápež František tiež v stredu.

Vicente de Paula Ferreira CSsR sa narodil 27. októbra 1970 v Araraí v diecéze Cachoeiro de Itapemirim v štáte Espírito Santo v Brazílii.

Študoval filozofiu na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), kde získal licenciát a titul z vedy o náboženstve. Potom študoval teológiu na Faculdade Jesuíta de Philosophia y Teologia (FAJE) v Belo Horizonte a špecializoval sa na psychológiu na UFJF.

Rehoľnú profesiu ako redemptorista zložil 12. decembra 1992 a za kňaza bol vysvätený 16. novembra 1996.

Zastával tieto pozície: koordinátor pre pastoráciu povolaní (1997); formátor prednoviciátu (1998-2002) a ašpirantátu (2003-2005); predseda Únie redemptoristov Brazílie (2005-2011); provinciálny predstavený provincie Rio de Janeiro-Minas Gerais-Espírito Santo (2005-2014); člen Alfonziánskej akadémie v Ríme (2012-2017); formátor študentov teológie Kongregácie redemptoristov (provincia Rio de Janeiro) v Belo Horizonte (2014-2017).

Za titulárneho biskupa Castra nova a pomocného biskupa Belo Horizonte bol zvolený 8. marca 2017 a biskupskú vysviacku prijal 27. mája 2017.

Zdroj: cssr.news

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved