Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nepomuckého Neumanna

Dnes si pripomíname výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nemopomuckého Neumanna, prvého svätorečeného amerického biskupa. Sv. pápež Ján Pavol II. o tomto svätom redemptoristovi povedal: „Tento veľký misionársky biskup a výnimočný priekopník Evanjelia v Severnej Amerike sa uprostred 19. storočia vydal pre Pána, pre Cirkev a pre ľudí zverených do jeho starostlivosti.“

Ján Neumann sa narodil v Prachaticiach v Českej republike 28. marca 1811. Navštevoval školu v Budějoviciach, kde v roku 1831 vstúpil aj do seminára. Mal byť vysvätený za kňaza už v roku 1835, ale práve vtedy sa jeho biskup rozhodol, že kvôli veľkému počtu kňazov už nevysvätí ďalších. Preto Ján Neumann napísal žiadosť o vysviacku skoro každému biskupovi v Európe, ale odpoveď bola stále tá istá. Avšak Ján vždy veril, že si ho Boh povoláva ku kňazstvu, a preto sa nevzdal. Vo fabrike, kde pracoval, sa od anglicky hovoriacich robotníkov naučil angličtinu, aby mohol poslať svoju žiadosť aj do Ameriky. Kladnú odpoveď dostal z New Yorku. Ján nezaváhal a odpovedal na Božie povolanie, aj keď si uvedomoval, že to znamená, že už nikdy viac neuvidí rodný kraj ani svoju rodinu. Ako správca farnosti často musel osamotený dlho cestovať medzi jednotlivými sídlami. Preto pre svoju túžbu žiť život v spoločenstve a zároveň sa venovať najchudobnejším sa rozhodol vstúpiť do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Svoje prvé sľuby zložil 16. januára 1842 v Baltimore. Spolubratia si ho vždy vážili pre svätosť života, horlivosť a vľúdnosť. Jeho znalosť šiestich moderných jazykov bola veľkou výhodou v pastorácii mnohojazykovej spoločnosti.

28. marca bol P. Neumann vysvätený za biskupa Filadelfie. Bol prvým biskupom, ktorý reorganizoval katolícky školský systém. Počas jeho pôsobenia vzrástol počet katolíckych škôl v diecéze z 2 na 100. Pre službu v školstve založil aj Sestry tretieho rádu sv. Františka.  Pre pastoráciu v školách napísal dva katechizmy a jednu učebnicu biblických dejín. 5. januára 1860 ako 48-ročný skolaboval na ulici. Zomrel skôr, ako mu mohli byť vyslúžené posledné sviatosti. Blahorečený bol 13. októbra 1963 a svätorečený 19. júna 1977.

Zdroj: Homília Jána Pavla II. z 15. decembra 2002

Príbuzné články:

Sviatok sv. Jána Nepomuka Neumanna

Kardinál Tobin, C.Ss.R. dostal cenu sv. Jána Neumanna

Spomienka sv. Jána Neumanna

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved