Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Hniezdnom boli aj pred sto rokmi

Od 21. do 29. januára 2023 sa vo farnosti Hniezdne konali ľudové misie pod vedením P. Michala Zamkovského. Obec Hniezdne sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa a do farnosti patria aj obce Forbasy a Kamienka. Misijný tím okrem P. Michala tvoril P. Martin Macko, P. Peter Slobodník a laickí misionári zo spoločenstva Rieka Života z Podolínca. Redemptoristi neboli v Hniezdnom prvýkrát. Prvé ľudové misie tu viedli v roku 1923 a ďalšie v rokoch 1994 a 2011. Vo farskom časopise Hniezdo nájdeme krátke „dejiny“ misií v Hniezdnom:

„Na pozvanie spišského biskupa Jána Vojtaššáka prišli v júli 1922 do Podolínca misionári redemptoristi. Krátko na to, 3. marca 1923, prišli redemptoristi vykonať prvé misie do farnosti Gňazdá (Hniezdne) na pozvanie vtedajšieho farára vdp. Andreja Trunika. Podľa záznamu v „Litterae annales de rebus gestis provinciae Pragensis“ (ročenka redemptoristov Pražskej provincie), bolo prednesených 25 kázní v nemčine, pre 1340 veriacich, vyslúžených bolo 970 spovedí a rozdaných 2400 sv. prijímaní. Zúčastnil sa ich aj starosta a inteligencia mesta.

Ďalšie známe misie sa vo farnosti (po 72 rokoch) konali 7. – 15. mája 1994, kde pátrov redemptoristov z Podolínca pozval pán farár Vladimír Fajkus. Misie viedli P. Michal Zamkovský, P. Juraj Dubec, P. Milan Mikloško, P. Martin Zanovit.

Prešlo 17 rokov a pán farár Miroslav Slotka pozval opäť misionárov redemptoristov do farnosti Hniezdne. Misie sa konali 28. mája až 5. júna 2011, viedli ich P. Michal Zamkovský, P. Martin Huk, P. Martin Zanovit, P. Martin Macko a P. Róbert Režný.

V roku 2023, po 12-tich rokoch, po korone a v čase ruskej vojny na Ukrajine, vítame v našej farnosti P. Michala Zamkovského, P. Martina Macka a ešte sa pripojí aj P. Peter Slobodník.“

P. Michal s veľkonočnou sviecou počas spevu Duchu svätý príď z neba na začiatku misií (FB Farnosť Hniezdne)
Katechéza pre mužov (FB Farnosť Hniezdne)
Obnova manželských sľubov (FB Farnosť Hniezdne)
Svätá omša ku cti Panny Márie (FB Farnosť Hniezdne)

Zostavil: br. Lukáš Michalovič CSsR

Zdroje: časopis Hniezdo (5-7/2023), FB Farnosť Hniezdne a FB Rieka Života Podolínec

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved