Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Máriino Áno

Pred ikonou

Pri pohľade na ikonu Matky ustavičnej pomoci si uvedomujeme, že Mária na nás pozerá. Hľadí na nás tak, ako keby chcela upútať našu pozornosť, ako keby chcela povedať niečo dôležité každému z nás.
Máriine „áno“ Bohu nebolo malebnou a sladkou udalosťou, ako ju predstavujú početné umelecké diela (bohužiaľ, tiež mnoho nekvalitných kópií Matky ustavičnej pomoci je „oslabených“ vo svojom vyjadrení svojou „mäkkosťou“ štýlu). Jej „áno“ povedané Bohu napriek pochybnostiam a obavám, bolo však silné, bezpodmienečné a plné dôvery. Jej odpoveď na Boží návrh bola jednoznačná, jasná a čistá. V svojom vypovedanom „áno“, Mária musela zápasiť s pochybnosťami a otázkami, ale na základe archanjelovho sľubu, sa úplne zverila do Božej vôle. Pri základe takého štedrého daru z plného súhlasu bola láska, Božia láska, ktorú Mária zakúsila a láska, ktorú sama v odpovedi ponúkla. Je to pokorná láska, ktorá jej nariaďuje nazývať sa služobnicou Pánovou.

Pri modlitbe pred ikonou, pozeráme Márii do očí a na jej dlane. Uvedomujeme si, že tiež aj my sme pozvaní, aby sme odpovedali Bohu. Možnože to nie je ľahké pre pochybnosti a obavy, ktoré v sebe nosíme. Vždy sa však môžeme spoľahnúť na jej pomoc. Za 150 rokov redemptoristi zverovali jej svoj život a svoje poslanie. Ona bola veľmi štedrá vo svojej odpovedi a ochrane. To nám dáva odvahu a ochotu, napodobňovať ju a dávať Bohu našu úplnú, transparentnú a čistú lásku.

Keď pozeráme na jej ikonu, mali by sme mať v pamäti kontext, v ktorom Mária povedala sluhom: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Taká bola jej jednoduchá reakcia na situáciu potreby, rozpaky mladomanželov oslavujúcich svoju svadbu v Káne Galilejskej. Naša čistota, ako odpoveď na Božiu lásku, má nám otvárať oči na tých všetkých okolo nás, ktorí sa môžu nachádzať v núdzi. Dokonca v našich komunitách sú osoby, ktoré ponáraním sa do priepasti samoty, sú ustarostení zo svojej situácie, zo skúsenosti ich slabosti a neschopnosti. Pozeráme na nich Máriinými očami? Sme schopní reagovať? Alebo skôr zaujmeme postoj staršieho, vždy „verného“ syna z podobenstva o márnotratnom synovi?

(úryvok z úvah Jedno telo)

Príbuzné články:

Mária a Svätý Alfonz (P. Michael Brehl)

Nepoškvrnená – patrónka Kongregácie

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved