Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

„Kto je môj blížny?“ Dokumentárny film o imigrácii z dielne pátra Charlesa Vijaya C.Ss.R

Charles Vijay Kumar, C.Ss.R pracuje na novom projekte. Na dokumentárnom filme, ktorý sa zaoberá jednou z najväčších výziev dnešného sveta, „imigráciou“. Nedávno v rámci svojho projektu „Kto je môj blížny?“ navštívil Rím a Scala news sa s ním o tomto jeho projekte porozprávala. Otec Charles je redemptoristický kňaz z provincie Bangalore v Indii. Svoje štúdiá filmu a televízie skončil v roku 2017 v Los Angeles v USA. Jeho dokumentárny film sa zaoberá problémami imigrácie, odpoveďou redemptoristov skrze službu a odpoveďou Cirkvi.

Páter Charles Vijay Kumar, CSsR
  1. Najprv by sme Vás chceli poprosiť, aby ste predstavili seba a svoju prácu vo filmovom priemysle.

Do mediálnej služby som sa dostal pred nejakým časom a mojou túžbou je rozprávať príbehy o našej viere a hodnotách cez film. Preto som začal študovať film. V máji 2017 som ukončil štúdiá na univerzite Loyola Marymount s titulom (MFA) v oblasti produkcie filmu. Vytvoril som krátky dokumentárny film o obchodovaní s ľuďmi s názvom „Predaní v USA“ ako súčasť môjho štúdia na konci roku 2015. Cieľom bolo, aby si ľudia uvedomili problematiku obchodovania s ľuďmi v USA a tiež ich vzdelávať, aby túto problematiku spoznali a vedeli ochrániť svoje deti. A tiež, aby mohli vytvoriť skupiny na boj proti tomuto zlu v USA. Mojím druhým projektom bol krátky príbeh s názvom „Josh, cesta do seba“, ktorý mal premiéru na Medzinárodnom detskom festivale v Hyderabade v Indii. Je to príbeh chlapca na ceste k uzdraveniu.

  1. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa venovali problematike imigrácie?

Po ukončení školy ma oslovilo centrum CSJ Centre for Justice and Reconciliation na univerzite Loyola Marymount v Los Angeles, či by som mohol robiť dokumentárny film o imigrácii, ktorý by mohli prezentovať na ich sympóziu v januári 2018. Keďže problematika imigrácie je pre nás redemptoristov veľmi dôležitá, je jednou z pastoračných priorít Kongregácie, videl som túto ponuku ako príležitosť skĺbiť moje zručnosti s mojou misiou. Videl som potenciál, že to môže byť naozaj redemptoristický príbeh.

  1. Čo je zmyslom tohto projektu a čo by sme si mali odniesť z tohto filmu?

Zmyslom filmu je spoznať katolícku odpoveď na migračnú krízu. Snažíme sa o to tým, že sa na tému pozeráme z troch rôznych, ale vzájomne súvisiacich perspektív.

  • Z pohľadu imigrantov: Príbehy imigrantov tvoria hlavnú časť filmu, dôvody ich vysťahovania, skúsenosti s násilím, straty spôsobené prírodnými katastrofami, chudobou a ich zápasy pri hľadaní bezpečia v cudzej krajine.
  • Z pohľadu ľudí, ktorí odpovedajú na túto krízu cez cirkevné spoločenstvá alebo neziskové organizácie. Príbehy redemptoristických misionárov, ktorí sú aktívne zapojení do služby migrantom.
  • Z pohľadu väčšiny ľudí, ktorí nie sú schopní pochopiť situáciu, istými spôsobmi sú imigráciou ohrození a vzdorujú tejto realite.
  1. Čo bolo motiváciou vás ako redemptoristu, že ste sa pustili do tvorby tohto filmu?

Z môjho pohľadu je toto naša misia. Povolaním nás redemptoristov je hlásať dobrú zvesť tým najbiednejším, a z filmárskeho pohľadu je to snaha využiť tento mocný nástroj, aby sme sa podelili s evanjeliovou zvesťou o zmierení a pokoji. Príbeh o imigrantoch je určite príbehom o tých najbiednejších. Verím, že rozprávaním príbehu o imigrantoch sa delím s evanjeliovou zvesťou o nádeji a spravodlivosti pre ľudí a tiež privádzam ľudí k tomu, aby si uvedomili, že sme zodpovední voči svojim bratom a sestrám, našim blížnym.

  1. Počas nakrúcania tohto filmu ste navštívili mnohé krajiny a stretávali ste rozličných ľudí, ktorí sa nachádzajú mimo svojej vlasti. Mohli ste tiež naraziť na rôzne skupiny ľudí. Mohli by ste sa s nami podeliť o nejaké zážitky?

Táto cesta začala príbehom, ktorý bol publikovaný v Denverlink (časopis Denverskej provincie). Je to príbeh o rodine neznámeho imigranta z Mexika, ktorý má päť nádherných detí. Zatkla ho polícia, držali ho vo väzbe a čelil deportácii. O rodinu sa staral redemptorista Denverskej provincie v Mississippi v Grernwoode, páter Michael McAndrew CSsR. Rodine veľmi pomáhal, snažil sa im zohnať právnu pomoc a tiež aj ďalšie spôsoby pomoci, aby mohla byť rodina znova spolu.

Natáčal som aj s kardinálom Josephom Tobinom C.Ss.R z arcidiecézy Newarku, New Jersey. Jeho hlas je významný nielen v Amerike, ale aj v Cirkvi v oblasti práv imigrantov. Strávil som s ním takmer týždeň.

Potom som robil rozhovory s niekoľkými imigrantmi v Bronxe, o ktorých je postarané v centre pre migrantov pri Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je v správe redemptoristov. Neskôr som natáčal v Sao Paolo v Brazílii, dielo otcov Scalabrini pre imigrantov v Latinskej Amerike. Filmovanie sme dokončili v Spojených štátoch v Tucsone v Arizone, ktorá hraničí s Mexikom.

Ako zástupcu Ázie som si vybral Filipíny. Pricestoval som do Manily a zachytil som dielo centra pre migrantov Seelos, ktoré je pri našej svätyni v Baclarane. Chránia práva pracujúcich migrantov kdekoľvek na svete.

V Taliansku sme točili v Schiavonea, prímorskom meste na juhu Talianska, vo farnosti spravovanej redemptoristami, a v Benátkach s pátrom Luigim C.Ss.R, kňazom pre filipínsku komunitu v tomto meste.

V Ríme sme spravili rozhovor s pátrom Michaelom Brehlom, generálnym predstaveným redemptoristov, o misiách Kongregácie v širšej perspektíve.

Pridali sme sem aj príbeh imigranta z Filipín, ktorý pracuje v Moskve v Rusku. Južná Afrika, India a Saudská Arábia sú na pláne v najbližších mesiacoch.

  1. Akú máte predstavu o tomto projekte/filme do budúcnosti a jeho konečnom výsledku? Ako vidíte úlohu Kongregácie v oblasti práce pre migrantov?

Ako v mojej predchádzajúcej práci o obchodovaní s ľuďmi, aj toto môže pomôcť diskusii o imigrácii. Môže pomôcť cieľovej skupine v západnom svete, ktorý priťahuje mnohých migrantov.

Nám redemptoristom tento film nastavuje zrkadlo, ukazuje nám čosi z našej služby. Dúfam, že by sa mohol využiť aj ako zdroj pre budúce diskusie a plány.

Po tretie, ako Cirkev, naša viera nám pomáha vidieť, že sme všetci bratmi a sestrami v Kristovi, stvorení na obraz a podobu Boha. Zmysel pre dôstojnosť, ktorú sme dostali vďaka smrti a zmŕtvychvstaniu Ježiša, musí byť chránený a musíme sa oň deliť predovšetkým s tými najbiednejšími. Verím, že tento film nám pomôže pochopiť hlbší zmysel biblickej otázky znalca zákona na Ježiša: „Kto je môj blížny?“

O. Sanjay Tirkey, CSsR.

Link na trailer na YouTube (v angličtine):

Zdroj: cssr.news

Preklad: Jana Badurová

Príbuzné články:

Kardinál Tobin pomáha človeku čeliacemu deportácii

Cirkev má byť protagonistom uzdravenia (Tobin)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved