Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie redemptoristov v roku 2024

Rehoľa redemptoristov je známa predovšetkým svojou misijnou činnosťou. Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne konajú ľudové misie v jednotlivých slovenských farnostiach, ako aj v zahraničí. V roku 2024 je plánovaných vyše 30 ľudových misií a misijných obnov, ktorých sa zúčastnia misijné tímy pod vedením P. Zamkovského, P. Flimela, P. Hypiusa, pátrov Dluhého a Hertela, pôsobiacich v litovskom Kaunase. Jedny farské misie zabezpečí misijný tím P. Režného a P. Regeša. Na všetkých misiách sa budú zúčastňovať aj spolubratia z ďalších komunít.

Ľudové misie sú mimoriadnou formou ohlasovania evanjelia v Cirkvi. Ich veľký význam pripomínajú aj pápeži: Benedikt XVI. v Roku viery povzbudzoval k organizovaniu ľudových misií a pápež František vyzýval Cirkev k ich konaniu v Roku milosrdenstva.

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved