Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie redemptoristov v roku 2023

Rehoľa redemptoristov je známa predovšetkým svojou misijnou činnosťou. Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne konajú ľudové misie v jednotlivých slovenských farnostiach, ako aj v zahraničí. V roku 2023 je plánovaných 30 ľudových misií a misijných obnov, ktorých sa zúčastia predovšetkým misijné tímy pod vedením P. Zamkovského a P. Flimela, ale i redemptoristi z komunít v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Kaunase.

Ľudové misie sú mimoriadnou formou ohlasovania evanjelia v Cirkvi. Ich veľký význam pripomína aj Benedikt XVI., keď v Roku viery povzbudzoval k organizovaniu  ľudových misií, alebo pápež František, ktorý vyzýval Cirkev ku konaniu ľudových misií v Roku milosrdenstva.

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved